If You Happy And You Know Clap Your Hands (Hiền Thục) – (Hợp Âm) – Điệu Disco

 

Đổi tông

Không Capo

If you’re [C] happy and you know it, clap your [G] hands !
If you’re [G] happy and you know it, clap your [C] hands !
If you’re [F] happy and you know it,
Never [C] be afraid to show
If you’re [G] happy and you know it, clap your [C] hands !
 
If you’re [C] happy and you know it, stamp your [G] feet !
If you’re [G] happy and you know it, stamp your [C] feet !
If you’re [F] happy and you know it,
Never [C] be afraid to show
If you’re [G] happy and you know it, stamp your [C] feet !
 
If you’re [C] happy and you know it, wink your [G] eyes
If you’re [G] happy and you know it, wink your [C] eyes
If you’re [F] happy and you know it,
Never [C] be afraid to show
If you’re [G] happy and you know it, wink your [C] eyes !
 
If you’re [C] happy and you know it, clap your [G] hands !
If you’re [G] happy and you know it, clap your [C] hands !
If you’re [F] happy and you know it,
Never [C] be afraid to show
If you’re [G] happy and you know it, clap your [C] hands !

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply