Jingle Bell Rock (Glee)

 

Rate this post

Chord Fox – (Hợp Âm – Điệu Fox)

D] Jingle bell, [Dmaj7] jingle bell, [D6] jingle bell [D] rock
Jingle bells swing and [Em] jingle bells [A7] ring…

Like and share If this tab useful for you.
Subscribe to my channel QuynhLemo to get the latest content.

Video Official

Lyric

Đổi tông

No Capo

D] Jingle bell, [Dmaj7] jingle bell, [D6] jingle bell [D] rock
Jingle bells swing and [Em] jingle bells [A7] ring
[Em] Snowing and [A7] blowing up [Em] bushels of [A7] fun
[A] Now the jingle hop [Em] has [A7] begun

[D] Jingle bell, [Dmaj7] jingle bell, [D6] jingle bell [D] rock
Jingle bells chime in [Em] jingle bell [A7] time
[Em] Dancing and [A7] prancing in [Em] Jingle Bell [A7] Square
[Em] In the [A] frosty [D] air

What a [G] bright time, it’s the right time
To [D] rock the night [D7] away
Jingle [E] bell time is a [E7] swell time
To [A] go [A7] gliding in a [A] one-horse [A7] sleigh

[D] Giddy-up [Dmaj7] jingle horse, [D6] pick up your [D] feet
Jingle around the [B7] clock
[G] Mix and [Gm] mingle in the [E7] jingling [Gm] beat
[Em] That’s the [A] jingle bell [D] rock

up 1/2

[D] Jingle bell, [Dmaj7] jingle bell, [D6] jingle bell [D] rock
[Em] Dancing and [A7] prancing in [Em] Jingle Bell [A7] Square
[Em] In the [A] frosty [D] air
What a [G] bright time, it’s the right time
To [D] rock the night [D7] away
Jingle [E] bell time is a [E7] swell time
To [A] go [A7] gliding in a [A] one-horse [A7] sleigh

[D] Giddy-up [Dmaj7] jingle horse, [D6] pick up your [D] feet
Jingle around the [B7] clock
[G] Mix and [Gm] mingle in the [E7] jingling [Gm] beat
[Em] That’s the [A] jingle bell
[Em] That’s the [A] jingle bell
[Em] That’s the [A] jingle bell [D] rock

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Free download tabs:

DOWNLOAD TAB

 

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply