Khắp Xung Quanh (Ngọt Band) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Tone [E]

Intro: [E] [A] (lặp lại 4 lần)
 
Khắp xung quanh [E]
Tôi quay đầu [E]
Bốn phương trời [E]
Người và xe [E]
Tôi không thấy [A]
Tôi không nói [A]
Tôi không nghe [E]
Khắp xung quanh [E]
Đang chê cười [E]
Lối đi này [E]
Đầy cheo leo [E]
Không ai biết [A]
Không ai dắt [A]
Không ai theo [E]
Đường dài
không cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai vượt khó [E] [A]
Đường dài không
cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai trở về [E]
Khắp nơi nơi [E]
Không ai nhìn [E]
Mỗi con người [E]
chẳng ai tin [E]
Không ai biết [A]
Không ai khiến [A]
Không ai xin [E]
Khắp xung quanh [E]
Tôi đi tìm [E]
Những tấm lòng [E]
Của không ai [E]
Không ai nói [A]
Không ai đúng [A]
Không ai sai [E]
Đường dài không
cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai vượt khó [E] [A]
Đường dài không
cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai trở về [E]
[G] Những mắt xích [D]
trên con đường tôi đi [A]
[G] Cứ thế kéo [D] tôi ra khỏi
an [A] nguy tôi từng có…
Dạo: [F#m] [B] [E] [A]
[F#m] [B] [E] [E]
Đường dài không
cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai vượt khó [E] [A]
Đường dài không
cuối không đầu [F#m] [B]
Có mấy ai trở về [E]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply