Lemon Tree (Fool’s Garden) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Capo 1

Intro :
[Em] [Bm] [Em] [Bm] [Am] [Bm] [Em]
 
[Em] I’m Sitting Here [Bm] In A Boring Room
[Em] It’s Just Another Rainy Sunday [Bm] Afternoon
[Em] I’m Wasting My Time I Got [Bm] Nothing To Do
[Em] I’m Hanging Around I’m [Bm] Waiting For You
But [Am] Nothing Ever Happens – [Bm] And I [Em] Wonder
 
[Em] I’m Driving Around [Bm] In My Car
[Em] I’m Driving Too Fast I’m Driving [Bm] Too Far
[Em] I’d Like To Change My Point [Bm] Of View
[Em] I Feel So Lonely I’m Waiting [Bm] For You
But [Am] Nothing Ever Happens – [Bm] And I [Em] Wonder
 
[G] I Wonder How I [D] Wonder Why
[Em] Yesterday You Told Me ’bout The [Bm] Blue Blue Sky
[C] And All That I Can [D] See Is Just A Yellow [G] Lemon-tree [D]
[G] I’m Turning My Head [D] Up And Down
[Em] I’m Turning Turning Turning Turning [Bm] Turning Around
[C] And All That I Can [A] See Is Just A Yellow [D] Lemon-tree
 
[Em] [Bm] [Em] [Bm] [Am] [Bm] [Em]
dadada….
 
[Em] I’m Sitting Here [Bm] I Miss The Power
[Em] I’d Like To Go Out Taking A [Bm] Shower
[Em] But There’s A Heavy Cloud [Bm] Inside My Head
[Em] I Feel So Tired Put Myself [Bm] Into Bed
[Am] Where Nothing Ever [Bm] Happens – And [Em] I Wonder
 
[B] Isolation – [Em] Is Not Good For Me
[D] Isolation – [G] I Don’t Want To [B] Sit On A Lemon-tree
 
[Em] I’m Steppin’ Around [Bm] In A Desert Of Joy
[Em] Baby Anyhow I’ll [Bm] Get Another Toy
[Em] And Everything Will [Bm] Happen – And You’ll Wonder
 
[G] I Wonder How I [D] Wonder Why
[Em] Yesterday You Told Me ’bout The [Bm] Blue Blue Sky
[C] And All That I Can [D] See Is Just A Yellow [G] Lemon-tree [D]
[G] I’m Turning My Head [D] Up And Down
[Em] I’m Turning Turning Turning Turning [Bm] Turning Around
[C] And All That I Can [D] See Is Just A [G] Yellow Lemon-tree
[D] And I wonder I wonder
 
[G] I Wonder How I [D] Wonder Why
[Em] Yesterday You Told Me ’bout The [Bm] Blue Blue Sky
[C] And All That I Can [D] See
[C] And All That I Can [D] See
[C] And All That I Can [D] See
Is Just A Yellow [G] Lemon-tree.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply