Let It Be (The Beatles) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [C] [G] [Am] [F] [C] [G] – [F] [C] [Dm] [C]

(Verse 1)
When I [C] find myself in [G] times of trouble, [Am] Mother Mary [F] comes to me
[C] Speaking words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
And [C] in my hour of [G] darkness, she is [Am] standing right in [F] front of me
[C] Speaking words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Chorus)
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] Whisper words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Verse 2)
And [C] when the broken [G] hearted people, [Am] living in the [F] world agree
[C] There will be an [G] answer, let it [F] be [C] [Dm] [C]
But [C] though they may be [G] parted, there is [Am] still a chance that [F] they may see
[C] There will be an [G] answer, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Chorus)
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] There will be an [G] answer, let it [F] be [C] [Dm] [C]
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] Whisper words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Instrumental)
[C] [G] [Am] [F] [C] [G]
[F] [C] [Dm] [C]
 
(Chorus)
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] Whisper words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Verse 3)
And [C] when the night is [G] cloudy, there is [Am] still a light that [F] shines on me
[C] Shine on till [G] tomorrow, let it [F] be [C] [Dm] [C]
I [C] wake up to the [G] sound of music, [Am] Mother Mary [F] comes to me
[C] Speaking words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C]
 
(Chorus)
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] There will be an [G] answer, let it [F] be [C] [Dm] [C]
[C] Let it [Am] be, let it [G] be, let it [F] be, let it [C] be
[C] Whisper words of [G] wisdom, let it [F] be [C] [Dm] [C] [F] [Em] [Dm] [C]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply