Let Me Love You (Justin Bieber) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Capo 3

Intro – [Am] [C] [F] – [Am] [C] [F]
 
Verse – Justin Bieber
I used to [Am] believe
We were [C] burnin’ on
the edge of somethin’ [Em] beaut[F] iful
Somethin’ [Em] beaut[F] iful
Sellin’ a [Am] dream
Smoke and [C] mirrors keep
us waitin’ on a [Em] mirac[F] le
On a [Em] mirac[F] le
 
Pre-Chorus – Justin Bieber
Say, [F] go through the darkest of days
[Am] Heaven’s a heartbreak away
[G] Never let you go, never let me [Dm] down
Oh, [F] it’s been a hell of a ride
[Am] Driving the edge of a knife
[G] Never let you go, never let me [Dm] down
 
Chorus – Justin Bieber
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you
Oh baby, baby
 
Breakdown – DJ Snake
[Am] [C] [Em] [F] [Em] [F]
[Am] [C] [Em] [F] [Em] [F]
 
Verse – Justin Bieber
Don’t fall [Am] asleep
At the [C] wheel, we’ve got a
million miles [Em] ahead [F] of us
Miles [Em] ahead [F] of us
All that we [Am] need
Is a [C] rude awakening to
know we’re [Em] good [F] enough
Know we’re [Em] good [F] enough
 
Pre-Chorus – Justin Bieber
Say, [F] go through the darkest of days
[Am] Heaven’s a heartbreak away
[G] Never let you go, never let me [Dm] down
Oh, [F] it’s been a hell of a ride
[Am] Driving the edge of a knife
[G] Never let you go, never let me [Dm] down
 
Chorus – Justin Bieber
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you
Oh baby, baby
 
Breakdown – DJ Snake
[Am] [C] [Em] [F] [Em] [F]
[Am] [C] [Em] [F] [Em] [F]
 
Bridge –
[Am] Never let you go, never let you go now
[C] Never let you go, never let you go now
[Em] Never [F] let you go, yeah [Em] never [F] let you go
[Am] Never let you go, never let you go now
[C] Never let you go, never let you go now
[Em] Never [F] let you go, yeah [Em] never [F] let you go
 
Chorus – Justin Bieber
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you
Don’t you give [Am] up, nah-nah-nah
I won’t give [C] up, nah-nah-nah
Let me [Em] love [F] you
Let me [Em] love [F] you

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply