Living On A Prayer (Jon Bon Jovi) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Rate this post

Đổi tông

Tone [D]

Intro
[Em] [C] [D] …
 
[Em] Tommy used to work on the docks
Union’s been on strike
He’s down on his luck…it’s [C] tough, [D] so [Em] tough
Gina works the diner all day
Working for her man, she brings home her pay
For [C] love [D] for [Em] love
 
She says we’ve got to [C] hold [D] on to [Em] what we’ve got
‘Cause it [C] doesn’t make a [D] difference
If we [Em] make it or not
We’ve [C] got each [D] other and [Em] that’s a lot
For [C] love – we’ll [D] give it a shot
 
[Em] Wo[C] oah, we’re [D] half way there
[G] Wo[C] oah, [D] livin’ on a prayer
[Em] Take my [C] hand and we’ll [D] make it – I swear
[G] Wo[C] oah [D] livin’ on a prayer
 
[Em] [C] [D]
 
[Em] Tommy’s got his six string in hock
Now he’s holding in what he used
To make it talk – so [C] tough,[D] it’s [Em] tough
[Em] Gina dreams of running away
When she cries in the night
Tommy whispers “Baby it’s [C] okay, [D] some[Em] day”
 
She says we’ve got to [C] hold [D] on to [Em] what we’ve got
‘Cause it [C] doesn’t make a [D] difference
If we [Em] make it or not
We’ve [C] got each [D] other and [Em] that’s a lot
For [C] love – we’ll [D] give it a shot
 
Chorus
[C] livin’ on a prayer
[Em] [C] [D] [G] [C] [D]
[Em] Ooooh we’ve got to [C] hold [D] on [Em] ready or [D] not
We’ll [C] live for the fight when it’s [D] all that you’ve got

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply