Love Yourself (Justin Bieber) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Rate this post

Đổi tông

tone gốc: E

notes: sử dụng các hơp âm thế tay cao để nghe hay hơn
For all the [E] times that you [B] rain on my [C#m] parade
And all the [F#m] clubs you get in [E] using my [B] name
You think you [E] broke my heart, oh [B] girl for [C#m] goodness sake
You think I’m [F#m] crying on my [E] own, well I [B] ain’t
 
And I didn’t wanna [E] write a song [B]
Cause I didn’t want [C#m] anyone thinking I still care
I [F#m] don’t but, you [E] still hit my [B] phone up
And baby I be [E] movin’ on [B]
And I [C#m] think you should be somethin’
I don’t wanna [F#m] hold back, [E] maybe you should [B] know that
 
My mama don’t [C#m] like you [A] and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m] like to [A] admit that I was wrong [E] [B]
And I’ve been so [C#m] caught up in [A] my job, didn’t [E] see what’s [B] going on
But now I [C#m] know[A] , I’m better [B] sleeping on my own
 
Cause if you [E] like the [B] way you [C#m] look that [A] much
Oh, baby, [E] you should go and [B] love [E] yourself
And if you [E] think that [B] I’m still [C#m] holdin’ [A] on to somethin’
[E] You should go and [B] love [E] yourself
 
And when you [E] told me that you [B] hated my [C#m] friends
The only [F#m] problem was with [E] you and not [B] them
And every [E] time you told me [B] my opinion was [C#m] wrong
And tried to [F#m] make me forget [E] where I came [B] from
 
And I didn’t wanna [E] write a song [B]
Cause I didn’t want [C#m] anyone thinking I still care
I [F#m] don’t but, [E] you still hit my [B] phone up
And baby I be [E] movin’ on [B]
And I think you [C#m] should be somethin’
I don’t wanna [F#m] hold back, [E] maybe you should [B] know that
 
My mama don’t [C#m] like you[A] and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m] like to [A] admit that I was wrong[E] [B]
And I’ve been so [C#m] caught up in [A] my job, didn’t [E] see what’s [B] going on
But now I [C#m] know[A] , I’m better [B] sleeping on my own
 
Cause if you [E] like the [B] way you [C#m] look that [A] much
Oh, baby, [E] you should go and [B] love [E] yourself
And if you [E] think that [B] I’m still [C#m] holdin’ [A] on to somethin’
[E] You should go and [B] love [E] yourself
 
For all the [E] times that you [B] made me feel [C#m] small
I fell in [F#m] love, now I feel [E] nothin’ at [B] all
Had never [E] felt so [B] low when I was [C#m] vulnerable
Was I a [F#m] fool to let you [E] break down my [B] walls?
 
Cause if you [E] like the [B] way you [C#m] look that [A] much
Oh, baby, [E] you should go and [B] love [E] yourself
And if you [E] think that [B] I’m still [C#m] holdin’ [A] on to somethin’
[E] You should go and [B] love [E] yourself
Cause if you [E] like the [B] way you [C#m] look that [A] much
Oh, baby, [E] you should go and [B] love [E] yourself
And if you [E] think that [B] I’m still [C#m] holdin’ [A] on to somethin’
[E] You should go and [B] love [E] yourself

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply