Lý Do Ngài Đến (Hương Giang) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Rồi từng [C] ngày trôi qua, tôi thấu [E] ý nghĩa món [Am] quà
Thầm [Gm] cảm ơn Chúa giáng [F] trần giữa [Em] đêm hiu [G] quạnh
Và một [E] đêm tối mây giăng [Am] mờ, loài người không [G] ai
ngờ đâu Ngài [Am] đến
Xót thương nhân [C] loại đây, lạc bước [G] nhà Cha
[C] Cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm] tuôn huyết láng lai?
[G] Cớ sao vì thế nhân Jesus [C] chết cách đau đớn?
Cũng [Am] bởi ta Ngài phó Con một [Dm] không tiếc nối chi
Ấy [G] lý do Ngài đến cũng vì [C] ta.
Hai [Ab] tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo [Eb] đâm Ngài
Bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá huyết [Db] láng lai
Với [Bbm] đớn đau, nhục nhã Jesus [Fm] mang vì thế nhân
Nhưng mặt [Bb] Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu [Eb] thương nhân [A] thế
 
Hỡi [D] Chúa ôi vì cớ sao Ngài [Em] tuôn huyết láng lai?
[A] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [D] vỡ tan đau đớn?
Đến với [Bm] thế nhân Ngài quá yêu đành [Em] chết thế hy sinh!
Bởi [A] lý do Ngài đến cũng vì [D] ta!
[A] Lý do Ngài đến ban sự [D] sống!….
Đến với [Bm] thế nhân Ngài xót thương tội [Em] lỗi đã hy sinh
[A] Lý do Ngài đến cũng vì [D] ta!
 
Ver2
Rồi từng [C] ngày trôi qua, tôi thấu [B] ý [E] nghĩa món [Am] quà
Thầm [Gm] cảm ơn Chúa giáng [F] trần giữa [C] đêm hiu [Dm] quạnh
Và một [E] đêm tối mây giăng [Am] mờ, loài người không [G] ai
ngờ đâu Ngài [Am] đến
Xót thương nhân [Dm] loại đây, lạc bước [G] nhà [G] Cha
[C] Cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm] tuôn huyết láng lai?
[G] Cớ sao vì thế nhân Jesus [C] chết cách đau đớn?
Cũng [Am] bởi ta Ngài phó Con một [Dm] không tiếc nối chi
Ấy [G] lý do Ngài đến cũng vì [C] ta.
Hai [Ab] tay Cha mang dấu đinh, ngọn giáo [Eb] đâm Ngài
Bọn lính [Ebm] đem Ngài đóng trên thập giá huyết [Db] láng lai
Với [Dbm] đớn đau, nhục nhã Jesus [Ab] mang vì thế [Fm] nhân
Nhưng mặt [Bb] Chúa vẫn bừng sáng, vẫn yêu [Eb] thương nhân [A] thế
 
Hỡi [D] Chúa ôi vì cớ sao Ngài [Em] tuôn huyết láng lai?
[A] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [D] vỡ tan đau đớn?
Đến với [Bm] thế nhân Ngài quá yêu đành [Em] chết thế hy sinh!
Bởi [A] lý do Ngài đến cũng vì [D] ta!
[A] Lý do Ngài đến ban sự [D] sống!….
Đến với [Bm] thế nhân Ngài xót thương tội [Em] lỗi đã hy sinh
[A] Lý do Ngài đến cũng vì [D] ta!

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply