Marry Me (Meghan Trainor) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[C] Marry me, [G] marry me, [Dm] mmm [G]
[C] Marry me, [G] marry me, [Dm] mmm [G]
I [C] don’t need a [E] cake, a fancy [F] wedding’s not for [D] me
Won’t you [F] marry me, [G] marry me to[C] day?
 
‘Cause I [F] love you, [C] …wanna [G] give you my whole [Am] life
And you [F] love me, [C] …you say you [G] want me as your [C] wife
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no[C]
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[D] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no
 
Won’t you [C] marry me, [G] marry me?
[Dm] …Let’s not [G] waste more time and just
[Am] Marry me, [Em] marry me
[Dm] …I want the world to [Em] know you’re mine and
I [C] don’t need a [E] cake, a fancy [F] wedding’s not for [Dm] me
Won’t you [F] marry me, [G] marry me to[C] day?
 
There’s [F] no one [C] …I’d [G] rather kiss than [Am] you
And that’s [F] one thing [C] …you [G] swear you’ll never [Am] do
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no[C]
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no
 
Won’t you [C] marry me, [G] marry me?
[Dm] …Let’s not [G] waste more time and just
[Am] Marry me, [Em] marry me
[Dm] …I want the world to [Em] know you’re mine and
I [C] don’t need a [E] cake, a fancy [F] wedding’s not for [Dm] me
Won’t you [F] marry me, [G] marry me to[C] day?
 
[Dm] …I don’t [C] know what [G] I’d [Am] do if I lost your [Dm] love
I can’t [C] be with[G] out you [G]
 
So please [C] Marry me, [G] marry me, [Dm] mmm [G]
[C] Marry me, [G] marry me,
[Dm] …I want the world to [Em] know you’re mine and
I [C] don’t need a [E] cake, a fancy [F] wedding’s not for [Dm] me
Won’t you [F] marry me, [G] marry me to[C] day?
 
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no[C]
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, no[C]
And they say, “[E] Keep your heart safe”
[F] …But I can’t, [G] I can’t [F] wait, [C] no

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply