Marry You (Bruno Mars) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 3

 
[D] It’s a beautiful night,
we’re looking for something [Em] dumb to do,
Hey [G] baby, I think I want to marry [D] you.
.
[D] Is it that look in your eyes,
Or is it this [Em] dancing juice?
Who [G] cares baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] Well I know this little chapel on the boulevard we can [Em] go,
No one will [G] know,
Come [D] on girl.
[D] Who cares if we’re trashed got
a pocket full of cash we can [Em] blow,
Shots of [G] patron, And it’s [D] on girl.
.
[D] Don’t say no, no, no, no-no;
Just say [Em] yeah, yeah, yeah, yeah-yeah;
And we’ll [G] go, go, go, go-go.
If you’re [D] ready, like I’m ready.
.
[D] Cause it’s a beautiful night,
We’re looking for something [Em] dumb to do.
Hey [G] baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] Is it the look in your eyes,
Or is it this [Em] dancing juice?
Who [G] cares baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] I’ll go get a ring let the choir bells sing like [Em] oooh,
So whatcha wanna [G] do?
Let’s just [D] run girl.
.
[D] If we wake up and we wanna break up that’s [Em] cool.
No, I won’t blame [G] you; It was [D] fun girl.
.
[D] Don’t say no, no, no, no-no;
Just say [Em] yeah, yeah, yeah, yeah-yeah;
And we’ll [G] go, go, go, go-go.
If you’re [D] ready, like I’m ready.
.
[D] Cause it’s a beautiful night,
We’re looking for something [Em] dumb to do.
Hey [G] baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] Is it the look in your eyes,
Or is it this [Em] dancing juice?
Who [G] cares baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] Just say I [Em] do,
Tell me right [G] now baby,
Tell me right [D] now baby. (x2)
.
[D] Cause it’s a beautiful night,
We’re looking for something [Em] dumb to do.
Hey [G] baby, I think I wanna marry [D] you.
.
[D] Is it the look in your eyes,
Or is it this [Em] dancing juice?
Who [G] cares baby, I think I wanna marry [D] you.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply