Marvin Gaye (Meghan Trainor – Charlie Puth) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

[E] Let’s Marvin Gaye and get it on
[C#m] You got the healing that I want
[A] Just like they say it in the song
Until the dawn[B] , let’s Marvin Gaye and get it on[E]
 
Verse
[E] We got this king size to ourselves
[E] Don’t have to share with no one else [C#m]
Don’t keep your secrets to yourself[A]
[B] It’s karma sutra show and tell[E]
[G#]
Woah
[G#] There’s loving in your eyes
[C#m] That pulls me closer
[F#] It’s so subtle, I’m in trouble
[F#m] But I’d love to be in trouble with you[B]
 
Chorus
[E] Let’s Marvin Gaye and get it on
[C#m] You got the healing that I want
[A] Just like they say it in the song
[B] Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it on[E]
[B] You got to give it up to me[E]
[C#m] I’m screaming mercy, mercy please
[A] Just like they say it in the song
[B] Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it on[E]
 
Verse
[B] And when you leave me all alone[E]
[E] I’m like a stray without a home[C#m]
[A] I’m like a dog without a bone
[B] I just want you for my own[E]
[E] I got to have you bG#e
[G#] Woah
[G#] There’s loving in your eyes
[C#m] That pulls me closer
[F#] It’s so subtle, I’m in trouble
[F#m] But I’d love to be in trouble with you[B]
 
Chorus
[E] Let’s Marvin Gaye and get it on
[C#m] You got the healing that I want
[A] Just like they say it in the song
[B] Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it on[E]
 
Chorus
[E] Let’s Marvin Gaye and get it on
[C#m] You got the healing that I want
[A] Just like they say it in the song
[B] Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it on[E]
[B] You got to give it up to me[E]
[C#m] I’m screaming mercy, mercy please
[A] Just like they say it in the song
[B] Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it on [E]
Ka.

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply