Mẹ Từ Bi (Quang Lê) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

Nam [Gm] Mô Đại Từ Đại Bi [D#] Q uan Thế Âm [A#] Bồ Tát
Nam M [F] ô Đại Từ Đại Bi [Dm] Q uan Thế Âm [Gm] Bồ Tát
C [Gm] hấp tay quỳ kính [A#] l ạy [F] người, th iết tha con [Dm] xin nguyện cầu.
Q [Gm] uê hương là dòng [A#] s ông mát [F] tro ng trăng vàng [D] soi sáng.
Nam [Gm] Mô Đại Từ Đại [D#] Bi Quan Thế Âm [A#] Bồ Tát
Nam [F] Mô Đại Từ Đại Bi Qu [Dm] an Thế Âm [Gm] Bồ Tát
Đó [Gm] a hoa tươi sắc vô [A#] t [F] hường, sớ m khuya rơi [Dm] rớt k hông lường.
N [Gm] ương bên thuyền [A#] P hật [F] hoa, bế n mê đến nơi [Gm] bờ giá c
Mẹ [F] Hiền Quan Thế [Gm] Âm, giọt nước nhành [D#] dương xoá dịu [A#] lầm than.
Mẹ Hiề [Gm] n Quan [F] Thế Âm, đem đến [Dm] an vui dưỡng sinh [A#] ưu p hiền.
Mẹ Hi [F] ền Quan Thế [Gm] Âm, ngàn mắt ngàn [D#] t ay vô [A#] lượng v ô biên.
Mẹ Hi [Gm] ền Quan [F] Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi [Gm] bìn h yên.
Nam M [Gm] ô Đại Từ Đại Bi [D#] Q uan Thế [A#] Âm Bồ Tát
Nam [F] Mô Đại Từ Đại Bi Q [Dm] uan Thế Âm [Gm] Bồ Tát
C [Gm] hiến tranh đau [A#] đớn cuộc đời, [F] bã o giông [Dm] mây nư ớc ngập trời.
C [Gm] on xin Mẹ [A#] từ bi xót [F] thươ ng cứu độ [Gm] trần gian

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply