Michelle (The Beatles) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

[F] Mi chelle, [Bbm] m a [Eb] belle, the se are words that go [C] together we ll, my Michelle
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble
I [Fm] love you, I love you, I love you, [Ab] th at’s all I want [C#] to s ay
[C] un til I find [Fm] a w ay
I [Fm] wi ll [F] say the [Fm] only w ords I [Bbm] know [C] that yo u’ll under stand.
Chorus
I need you, I need you, I need you, I need to make you see
oh what you mean to me
until I do I’m hoping you will know what I mean
Chorus
I want you, I want you, I want you, I think you know by now
I’ll get to you somehow
until I do I’m telling you so you’ll understand
[F] Mi chelle, [Bbm] ma [Eb] belle so nt les mots qui [G] vont tres b ien ensemble, [C] tres bien ense mble
I [F] will say the only words I know that [Bbm] y ou’ll [C] unde [F] rstand, [C] m [F] y M iche lle

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply