Mỏi (Trần Lập) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Tone gốc [D#]

 
[E] Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài
[C] Cũng có lúc tôi muốn nói lời từ [G] giã với con đường [D] quen
[E] Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù
[C] Sao nâng lên đặt xuống ly rượu còn [G] cay chưa vơi nỗi [D] niềm
 
Chorus:
[E] Ai – giờ đây đã [C] già? Đường xa mỏi [D] gối
[E] Ai – nào đâu muốn [C] già – Thời gian bạc [B] ác
Đi [C] nữa, hãy quay [G] về
Đi [C] nữa, hãy quay [G] về
 
[E] Cũng có lúc tặc lưỡi thây kệ mọi thứ để cho nhẹ đầu
[C] Nhưng bao nhiêu nhức nhối con đường vinh [G] hoa biết đâu về [D] sau
[E] Khát, Khát, Khát tôi uống trên đời lặng lẽ dẫu đã mệt nhoài
[C] Nhưng tôi không đủ sức nói lời [G] giã từ với bao ước [D] vọng
 
Chorus:
[E] Ai – giờ đây đã [C] già? Đường xa mỏi [D] gối
[E] Ai – nào đâu muốn [C] già – Thời gian bạc [B] ác
Đi [C] nữa, hãy quay [G] về
Đi [C] nữa, hãy quay [G] về

Leave a Reply