My Heart Will Go On (Celine Dion)

 

Chord – Ballad

Like and Share if this tab useful for you.
Subscribe to my channel Quynh Lemo to get the latest content.

Video

Video Solo

Đổi tông

Tone Celine Dion [E] – Capo 4

[C] Every night in [G] my dreams
I [F] see you I [C] feel [G] you
[C] That is how I [G] know you go [F] on
[C] Far across the [G] distance
And [F] spaces bet- [C] ween [G] us
[C] You have come to [G] show you go on
 
[Am] Near [G] far where [F] ever you [G] are
I be-[Am] lieve that the [G] heart does go [F] on [G]
[C] Once [G] more you [F] open the [G] door
And you’re [Am] here in my [Em] heart
And my [F] heart will go [G] on and [C] on [G] [F] [G]
 
[C] Love can touch us [G] one time
And [F] last for a [C] life [G] time
[C] And never let [G] go till we’re [F] gone
[C] Love was when I loved [G] you
One [F] true time I [C] hold [G] to
[C] In my life we’ll al- [G] ways go on
 
[Am] Near [G] far where [F] ever you [G] are
I be- [Am] lieve that the [G] heart does go [F] on [G]
[C] Once [G] more you [F] open the [G] door
And you’re [Am] here in my [Em] heart
And my [F] heart will go [G] on and [C] on [G] [F] [G]
 
Umum [Am] you’re [G] here there’s [F] nothing I [G] fear
And I [Am] know that my [G] heart will go [F] on [G]
[C] We’ll [G] stay for [F] ever this [G] way
You are [Am] safe in my [Em] heart
And my [F] heart will go [G] on and [C] on

 

Free download tabs:

DOWNLOAD TAB

 

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply