My Love (Westlife) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

An [C] empty street and [G] empty house
A [Em] hole inside my [Am] heart
I’m [F] all alone the rooms are getting [G] smaller
 
I [C] wonder how I [G] wonder why
I [Em] wonder where they [Am] are
The [F] days we had the song we [D] sang to-[G] gether .. oh yeah
And [F] all my [G] love I’m [C] holding on for-[Am] ever
[Dm] Reaching for the [F] love that seem so [G] far
 
Chorus: So I [F] say a little [C] prayer
And hope my [F] dream will take me [C] there
Where the [F] skies are blue
To [C] see you [Am] once [D] again my [G] love
Over [F] seas from coast to [C] coast
To find the [F] place I love the [C] most
Where the [F] fields are green
To [C] see you [Am] once [D] again [G] my [C] love
 
I [C] try to read I [G] go to work
I’m [Em] laughing with my [Am] friends
But [F] I can’t stop to keep myself from [G] thinking oh oh
 
I [C] wonder how I [G] wonder why
I [Em] wonder where they [Am] are
The [F] days we had the song we [D] sang to-[G] gether .. oh yeah
And [F] all my [G] love I’m [C] holding on for-[Am] ever
[Dm] Reaching for the [F] love that seem so [G] far
 
Chorus: So I [F] say a little [C] prayer
And hope my [F] dream will take me [C] there
Where the [F] skies are blue
To [C] see you [Am] once [D] again my [G] love
Over [F] seas from coast to [C] coast
To find the [F] place I love the [C] most
Where the [F] fields are green
To [C] see you [Am] once a-[D] gain
 
Bridge: To [E] hold you in my [Am] arms
To [D] promise you my [G] love
To [E] tell you from my [Am] heart
You’re [D] all I’m thinking [G] of
 
I’m [Dm] reaching for a [F] love that seem so [G] far
 
Key change up 1 tone to [D] ———-
 
Chorus: So I [G] say a little [D] prayer
And hope my [G] dream will take me [D] there
Where the [G] skies are blue
To [D] see you[Bm] once [E] again my [A] love
Over [G] seas from coast to [D] coast
To find the [G] place i love the [D] most
Where the [G] field are green
To [D] see you [Bm] once [E] again [A] my love
 
[G] Say a little [D] prayer (it must be love)
My [G] dream will take me[D] there
Where the [G] skies are blue (woah yeah)
To [D] see you [Bm] once [E] again (oh my [A] love)
Over [G] seas from coast to [D] coast
To find the [G] place I love the [D] most
Where the [G] field are green
To [D] see you [Bm] once [E] again [A] my [D] love

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply