Nên Giữ Tay Nhau – (Đào Duy Quý) – (Hợp Âm – Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

Muốn hẹn [C] em, ra [F] phố kia hai mình từng [E] ngồi trò chuyện hằng [Am] đêm
Vẫn [F] nhất máy lên anh [G] gọi.. mà [Em] sao không thấy em trả [Am] lời
Số [F] phone khi yêu em [G] thường dùng cũng đã thay [C] rồi

Mp3 Official