New Divide (Linkin Park) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Capo 1

[Em] I remembered black skies
The [G] lightning all [D] around [A] me
I [Em] remembered each flash
As [G] time began to [D] [A] blur
Like a [Em] startling sign
That [G] fate had finally [D] found [A] me
And your [C] voice was all I heard
That I [A] get what I deserve
 
So give me [Em] reason
To [G] prove me wrong
To [D] wash this memory [A] clean
Let the [Em] floods cross
The [G] distance in your [D] [G] [D] eyes
Give me [Em] reason
To [G] fill this hole
[D] Connect the space [A] between
Let it [C] be enough to reach the truth and [D] lies
[D] Across this new [Em] [G] [D] [A] divide
 
There was [Em] nothing in sight
But [G] memories left [D] [A] abandoned
There was [Em] nowhere to hide
The [G] ashes fell like [D] [A] snow
And the [Em] ground caved in
[G] Between where we were [D] [A] standing
And your [C] voice was all I heard
That I [A] get what I deserve
 
So give me [Em] reason
To [G] prove me wrong
To [D] wash this memory [A] clean
Let the [Em] floods cross
The [G] distance in your [D] eyes
[G] Across this [D] new [Em] divide
 
In every [Em] loss in every [G] lie
In every [D] truth that you [A] deny
And each [Em] regret and each [G] goodbye
Was a [D] mistake too great to [A] hide
And your [C] voice was all I heard
But I [A] get what I deserve
 
So give me [Em] reason
To [G] prove me wrong
To [D] wash this memory [A] clean
Let the [Em] floods cross
The [G] distance in your [D] [G] eyes
[D] Give me [Em] reason
To [G] fill this hole
[D] Connect the space [A] between
Let it [C] be enough to reach the truth and [D] lies
[D] Across this new [Em] [G] [D] divide
[A] Across this new [Em] [G] [D] divide
[A] Across this new [Em] divide [G] [D] [A] (X2) [Em]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply