Người Theo Đuổi Ánh Sáng (Luân Tang) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 2

 
Rúguǒ [G] shuō nǐ shì [C] hǎishàng de yān[D] huǒ
Wǒ shì [Bm] lànghuā de pào[Em] mò
Mǒu yī[D] kè nǐ de guāng [C] zhào liàngle [D] wǒ
Rúguǒ [G] shuō nǐ shì [C] yáoyuǎn de xīng[D] hé
Yàoyǎn [B] dé ràng rén xiǎng [Em] kū [D]
Wǒ shì [C] zhuīzhúzhe nǐ de yǎn móu
Zǒng zài [Cm] gūdān shíhòu tiàowàng yè[D] kōng
 
Wǒ kěyǐ [Em] gēn zài nǐ shēn[C] hòu
Xiàng yǐngzi [D] zhuīzhe guāng mèng[G] yóu
Wǒ [D] kěyǐ [Em] děng zài zhè lù[C] kǒu
Bùguǎn nǐ [D] huì bù huì jīng[G] guò
Měi [D] dāng wǒ [Em] wèi nǐ tái qǐ[C] tóu
Lián yǎnlèi [D] dōu juédé zì[G] yóu
Yǒu [D] de ài [Em] xiàng yángguāng qīng [C] luò
Biān yǒng[D] yǒu biān shīqùz[G] he
 
[Em] [C] [D] [G] [D] [Em] [C] [D]
 
Rúguǒ [G] shuō nǐ shì [C] xià yè de yíng [D] huǒ
Háizi[Bm] men wèi nǐ chàng[Em] gē
Nàme [D] wǒ shì xiǎng yào [C] huà nǐ de [D] shǒu
Nǐ kàn [G] wǒ duōme [C] miǎoxiǎo yīgè [D] wǒ
Yīnwèi [B] nǐ yǒu mèng kě [Em] zuò [D]
Yěxǔ [C] nǐ bù huì wèi wǒ tíngliú
Nà jiù [Cm] ràng wǒ zhàn zài nǐ de bèi[D] hòu
 
Wǒ kěyǐ [Em] gēn zài nǐ shēn[C] hòu
Xiàng yǐngzi [D] zhuīzhe guāng mèng[G] yóu
Wǒ [D] kěyǐ [Em] děng zài zhè lù[C] kǒu
Bùguǎn nǐ [D] huì bù huì jīng[G] guò
Měi [D] dāng wǒ [Em] wèi nǐ tái qǐ[C] tóu
Lián yǎnlèi [D] dōu juédé zì[G] yóu
Yǒu [D] de ài [Em] xiàng dàyǔ pāng[C] tuó
Què yī[D] rán xiāngxìn cǎi[G] hóng
 
Lên Tone
Wǒ kěyǐ [Fm] gēn zài nǐ shēn[C#] hòu
Xiàng yǐngzi [D#] zhuīzhe guāng mèng[G#] yóu
Wǒ kěyǐ [Fm] děng zài zhè lù[C#] kǒu
Bùguǎn nǐ [D#] huì bù huì jīng[G#] guò
Měi dāng wǒ [Fm] wèi nǐ tái qǐ[C#] tóu
Lián yǎnlèi [D#] dōu juédé zì[G#] yóu
Yǒu de ài [Fm] xiàng dàyǔ pāng[C#] tuó
Què yī[D#] rán xiāngxìn cǎi[G#] hóng
[C#] [D#] [G]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply