Nối Vòng Tay Lớn – Rock Version (UnlimiteD) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
[Dm] [Dm] [C] [C]
 
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Dm] Ô
 
Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm] xa.
Ta [Dm] đi vòng tay [C] lớn mãi để [C] nối sơn [Dm] hà. [Dm] [C]
Mặt [C] đất bao [F] la, anh [F] em ta [Bb] về
Gặp [C] nhau mừng như [Dm] bão cát quay [Bb] cuồng trời [Am] rộng.
Bàn [C] tay ta [Am] nắm nối [C] tròn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm] [Dm]
 
Từ [Dm] Bắc vô [Dm] Nam nối [Dm] liền nắm [Dm] tay
Ta [Dm] đi từ đồng [C] hoang vu vượt [C] hết núi [Dm] đồi. [Dm] [C]
Vượt [C] thác cheo [F] leo, tay [F] ta vượt [Bb] đèo
Từ [C] quê nghèo lên [Dm] phố lớn nắm [Bb] tay nối [Am] liền.
Biển [C] xanh sông [Am] gấm nối [C] tròn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
 
[Dm] Cờ nối [Dm] gió đêm vui nối [Bb] ngày
Dòng máu [Bb] nối con tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa vời [Bb] vợi
Người chết [Bb] nối linh thiêng vào [C] đời
Và nụ [Am] cười nở trên [Dm] môi [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm] [Dm] [Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
 
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ
[Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô [Dm] Ồ Ố [Dm] Ô Ô
[Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Am] Ổ Ố [Am] Ô Ồ [Dm] Ô
 
Rừng núi dang tay nối lại biển [Dm] xa.
Ta [Dm] đi vòng tay [C] lớn mãi để [C] nối sơn [Dm] hà. [Dm] [C]
Mặt [C] đất bao [F] la, anh [F] em ta [Bb] về
Gặp [C] nhau mừng như [Dm] bão cát quay [Bb] cuồng trời [Am] rộng.
Bàn [C] tay ta [Am] nắm nối [C] tròn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
Từ [Dm] Bắc vô [Dm] Nam nối [Dm] liền nắm [Dm] tay
Ta [Dm] đi từ đồng [C] hoang vu vượt [C] hết núi [Dm] đồi. [Dm] [C]
Vượt [C] thác cheo [F] leo, tay [F] ta vượt [Bb] đèo
Từ [C] quê nghèo lên [Dm] phố lớn nắm [Bb] tay nối [Am] liền.
Biển [C] xanh sông [Am] gấm nối [C] tròn một vòng Việt [Dm] Nam [Dm]
 
[Dm] Cờ nối [Dm] gió đêm vui nối [Bb] ngày
Dòng máu [Bb] nối con tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa vời [Bb] vợi
Người chết [Bb] nối linh thiêng vào [C] đời
Và nụ [Am] cười nở trên [Dm] môi
 
[Dm] Cờ nối [Dm] gió đêm vui nối [Bb] ngày
Dòng máu [Bb] nối con tim đồng [C] loại
Dựng tình [Am] người trong ngày [C] mới
Thành phố [Dm] nối thôn xa vời [Bb] vợi
Người chết [Bb] nối linh thiêng vào [C] đời
Và nụ [Am] cười nở trên [Dm] môi [Dm]
 
[Dm] [Dm]
[C] [C] [C] [C]
[Dm]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply