On My Way (Sabrina Carpenter – Farruko) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Capo 2 – Tone [D]

I’m sorry [D] but [A] Don’t wanna [Bm] talk
I need a [G] moment before I [D] go
[A] It’s nothing [Bm] person- [G] al
I draw the [D] blinds
[A] They don’t need to see me [Bm] cry
‘Cause [G] even if they under- [D] stand
They [A] don’t under- [Bm] stand [G]
 
Pre-Chorus – (Sabrina Carpenter)
So [G] then when I’m finished
I’m all ’bout my business and [A] ready to save the [F#m] world
I’m [G] taking my misery
[G] Make it my bitch; can’t be [A] everyone’s favorite girl
 
Chorus – (Sabrina Carpenter)
So [Bm] take aim and [F#m] fire away
I’ve [G] never been so [D] wide awake
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep me [F#] safe
And [Bm] I’m on my way
The [Bm] blood moon is [F#m] on the rise
The [G] fire burning [D] in my eyes
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep me [F#] safe
And I’m on my [Bm] way
 
[Bm] [F#m] [G] [D] [Em] [Bm] [F#] [Bm] x2
 
Verse 2 – (Farruko)
(Ya, ya)
(Farru, yeah, guaya)
Lo siento [D] mucho (Farru), [A] pero me [Bm] voy [G] (Eh)
Porque a tu [D] lado me di [A] cuenta que nada [Bm] soy [G] (Eh-ey)
[G] Y me cansé de lu- [D] char y de guerrear en [A] vano
De estar en la línea de [Bm] fuego y de meter la [G] mano
Acepto mis er- [D] rore’, también soy hu- [A] mano
Y tú no [Bm] ve’ que lo hago porque te [G] amo (Pum-pum-pum-pum)
 
Pre-Chorus – (Farruko)
Pero [G] ya (Ya) no tengo más na’ que hacer [A] aquí (Aquí)
[F#m] Me voy, llegó la hora ‘e par- [G] tir (Partir)
[G] De mi propio camino, [A] seguir lejos de ti
 
Chorus – (Sabrina Carpenter)
[Bm] So take aim and [F#m] fire away
I’ve [G] never been so wide a- [D] wake
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep [F#] me safe
And [Bm] I’m on my way
The [Bm] blood moon is [F#m] on the rise (Is [G] on the rise, na-na)
The fire burning [D] in my
eyes (The fire burning in my eyes)
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep me [F#] safe
And I’m on my [Bm] way
 
[Bm] [F#m] [G] [D] [Em] [Bm] [F#] [Bm] x2
 
Bridge – (Sabrina Carpenter & Farruko)
I’m on my way
[Bm] Every [F#m] body, [G] everybody keep me [D] safe
[Em] Every [Bm] body, everybody keep me safe
[Bm] Every [F#m] body, [G] everybody keep me [D] safe
[Em] Every [Bm] body, everybody keep me safe
 
Chorus – (Sabrina Carpenter)
[Bm] So take aim and [F#m] fire away
I’ve [G] never been so wide a- [D] wake
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep [F#] me safe
And [Bm] I’m on my way
The [Bm] blood moon is [F#m] on the rise (Is [G] on the rise, na-na)
The fire burning [D] in my eyes
(The fire burning in my eyes)
[Em] No, nobody but [Bm] me can keep me [F#] safe
And I’m on my way

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply