One Call Away (Charlie Puth) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 1

I’m only [C] one [G] call a[Am] way
I’ll be there to [F] save [C] the [G] day
Superman got [C] [G] nothing on [Am] me
I’m only one [F] call [G] [C] away
[Am] Call me, [G] baby, if you [C] need a [F] friend
[Am] I just [G] wanna give you [C] love
[F] C’mon, c’mon, c'[Am] mon
Reaching [G] out to you, so [C] take a [F] chance
[F] No matter where you go
[G] You know you’re not alone
I’m only [C] one [G] call away[Am]
I’ll be there to [F] save [C] the [G] day
Superman got [C] [G] nothing on [Am] me
I’m only [F] one [G] call [C] away
Come [Am] along with [G] me and [C] don’t be [F] scared
I just [Am] wanna [G] set you [C] free
[F] C’mon, c’mon, c’mon
[Am] You and [G] me can make it [C] [F] anywhere
For [Am] now, we [G] can stay here for a [C] while[F]
Cause you [Am] know, I [G] just wanna see you [C] smile[F]
[F] No matter where you go
[G] You know you’re not alone
I’m only [C] one [G] call [Am] away
I’ll be there to [F] save [C] the [G] day
Superman got [C] [G] nothing on [Am] me
I’m only [F] one [G] call [C] away
And when you’re [F] weak [Am] I’ll be [G] strong
I’m gonna [F] keep [Am] holding [G] on
Now don’t you [F] worry, it [Am] won’t be [G] long
Darling, and when you [F] feel like hope is [Am] gone
[G] Just run into my arms
I’m only [C] one [G] call [Am] away
I’ll be there to [F] save [C] the [G] day
Superman got [C] [G] nothing on [Am] me
I’m only [F] one, I’m only [G] o……[C] ne [G] call [Am] away
I’ll be there to [F] save [C] the [G] day
Superman got [C] [G] nothing on [Am] me
I’m only [F] one [G] call [C] away
I’m only [F] one [G] call [C] away

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply