One More Night (Maroon 5) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Intro:
[Fm] [Cm] Ooh, [Bbm] oh oh oh, ooh ooh ooh ooh
[Fm] [Cm] Ooh, [Bbm] oh oh oh, ooh ooh ooh ooh
.
verse 1
You and I go [Fm] hard at each other like we’re [Cm] going to [Bbm] war
You and I go [Fm] rough, we keep throwing things and [Cm] slamming the [Bbm] door
You and I get [Fm] so damn dysfunctional we [Cm] start keeping [Bbm] score
You and I get [Fm] sick, yeah I know that we can’t [Cm] do this no [Bbm] more
.
chorus
But [Fm] baby there you go again, there you go again, [Cm] making me love [Bbm] you
And I stop [Fm] using my head, using my head, [Cm] let it all [Bbm] go
Now [Fm] you’re stuck on my body, on my body, [Cm] like a [Bbm] tatoo
And [Fm] now I’m feeling stupid, feeling stupid, [Cm] coming back to [Bbm] you
.
post-chorus
So I [Fm] cross my heart and I hope to [Cm] [Bbm] die
That I’ll [Fm] only stay with you one more [Cm] [Bbm] night
And I [Fm] know I said it a milion [Cm] [Bbm] times
But I’ll [Fm] only stay with you one more [Cm] [Bbm] night
.
verse 2(same chords)
Try to tell you no, but my body keeps on telling you yes
Try to tell you stop, but your lipstick’s got me so out of breath
I’ll be waking up in the morning, probably hating myself
I’ll be waking up inner satisfied, guilty as hell
.
chorus
But baby there you go again, there you go again, making me love you
And I stop using my head, using my head, let it all go
Now you’re stuck on my body, on my body, like a tatoo
And now I’m feeling stupid, feeling stupid, coming back to you
.
post-chorus
So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a milion times
But I’ll only stay with you one more night
.
(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night
.
(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night
.
(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night
.
chorus
Baby there you go again, there you go again, making me love you
And I stop using my head, using my head, let it all go
My truth stuck on my body, on my body, like a tatoo
So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a milion times
.
post- chorus
But I’ll only stay with you one more night
So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a milion times
But I’ll only stay with you one more night
Now baby give me one more night

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply