Perfect (Ed Sheeran) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Capo 1

Đánh kiểu đơn giản hát được cả bài chỉ cần : (Xxx)
x4 cho mỗi hợp âm , đoạn chorus thì (Xxx) x2 cho mỗi hợp âm.
với X = quạt xuống vào các dây bass và x = quạt xuống vào các dây 321 .
 
Hoặc đánh dây Bass sau đó đánh đồng thời dây
(321)x2 liên tục số lần như trên cho mỗi hợp âm.
 
Kết hợp 2 kiểu đánh lại với nhau cũng khá hay.
Chúc bạn thành công !!!
INTRO: [G]
Tông chính : G#
(VERSE)
I found a [G] love for [Em] me
Darling just [C] dive right in, and follow my [D] lead
Well I found a [G] girl beautiful[Em] and sweet
I never [C] knew you were the someone waiting for [D] me
 
(PRE-CHORUS)
Cause we were just kids when we [G] fell in love
Not knowing [Em] what it was, I will not [C] give you up this [G] ti-[D] ime
But darling just [G] kiss me slow, your heart is [Em] all I own
And in your [C] eyes you’re holding [D] mine
 
(CHORUS)
Baby, [Em] I’m [C] dancing in the [G] dark, with [D] you between my [Em] arms
[C] Barefoot on the [G] grass, [D] listening to our [Em] favorite song
When you [C] said you looked a [G] mess, I whispered [D] underneath my [Em] breath
But you [C] heard it, darling [G] you look [D] perfect tonight
[G] [D] [Em] [D] [C] – [D]
 
(VERSE)
Well I found a [G] woman, stronger than [Em] anyone I know
She shares my [C] dreams, I hope that someday I’ll share her [D] home
I found a [G] love, to carry [Em] more than just my secrets
To carry [C] love, to carry children of our [D] own
 
(PRE-CHORUS)
We are still kids, but we’re [G] so in love, fighting [Em] against all odds
I know that we’ll [C] be alright this [G] ti-[D] ime
Darling just [G] hold my hand, be my girl, I’ll [Em] be your man
I see my [C] future in your [D] eyes
 
(CHORUS)
Baby, [Em] I’m [C] dancing in the [G] dark, with [D] you between my [Em] arms
[C] Barefoot on the [G] grass, [D] listening to our [Em] favorite song
When I [C] saw you in that [G] dress, looking so [D] beautiful
I [Em] don’t [C] deserve this, darling [G] you look [D] perfect tonight
 
(BRIDGE)
[G] [Em] [C] [D]
 
(CHORUS)
Baby, [Em] I’m [C] dancing in the [G] dark, with [D] you between my [Em] arms
[C] Barefoot on the [G] grass, [D] listening to our [Em] favorite song
I have [C] faith in what I [G] see, now I know [D] I have met an [Em] angel
In [C] person, and [G] she looks [D] perfect
No I [C] don’t deserve it, [D] you look perfect tonight
[G] [D] [Em] [D] [C] – [D] – [G]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply