Permanent Marker (Taylor Swift) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Bạn thay [D] bằng [D] nghe có vẻ hay hơn 😀
Cả bài chỉ có 3 cái hợp âm D-G-A. Hợp âm
[Em] bạn có thể thay [D] bằng.(Em7 có vẻ hay hơn:))
Capo #5 (tuỳ giọng bạn gái nhé)
[Intro:] I know [D] he[G] [[D] D] lov[A] ed[x2] [G] you [A]
A long time [D] ago [G] [A]
I ain’t jealous [D] of you [G] [A]
Just thought you should [D] know [G] [A]
You were [D] never good [G] enough for him
Or [A] anything like me
So you [Em] might as well sit back cause I ain’t
[G] trying to show [A] maturity
[D] X is the [G] shape I [A] drew through your face
[D] in permanent [G] marker, [A] oh
[D] Just like the [G] mark you [A] knew you were making
Who do [D] you think you [G] are
To [A] write on his heart
in [D] permanent [G] marker [A]
I found that [D] picture [G] [A]
Of you in that [D] green [G] dres [A] s
Sure had a [D] good [G] time [A]
Cleanin’ up [D] that [G] mess [A]
He found [D] thirty of the [G] pieces
But he’ll [A] never find them all
Tried to [Em] tape them back together
Now he [G] knows to keep them [A] off the wall
[D] X is the [G] shape I [A] drew through your face
[D] in permanent [G] marker, [A] oh
[D] Just like the [G] mark you [A] knew you were making
Who do [D] you think you [G] are
[A] To write on his heart
in [D] permanent marker [D] [Em] [A]
Well I [D] don’t [G] apprecia te you [A] callin him a reminisce
The only [D] reason is you’re [G]
seein just [A] how much better off he is
[D] X is the [G] shape I [A] drew through your face
[D] in permanent [G] marker, [A] oh yeah
[D] Just like the [G] mark you [A] knew you were making
Who do [D] you think you [G] are
[A] Drawin’ on his heart
in [D] permanent [G] marker [A]
[D] X is the [G] shape I [A] drew through your face
[D] in permanent [G] marker, [A] oh
[D] Just like the [G] mark you [A] knew you were making
Who do [D] you think you [G] are
[A] To write on his heart
in [D] permanent [G] marker [A]
Outro:
… in [D] permanent [G] marker, oh [D] permanent [A] [D] marker, yeah!

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply