Qua Đèo Ngang – (Dật Hanh) – (Hợp Âm – Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

[C] Nắng xế tà, khói lam bay la [Am] đà
Bước [Dm] tới đèo ngang, biển trời thênh thang
Lòng [F] ta dường như ngổn [G] ngang

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

No Capo

[C] Nắng xế tà, khói lam bay la [Am] đà
Bước [Dm] tới đèo ngang, biển trời thênh thang
Lòng [F] ta dường như ngổn [G] ngang

Con [C] dốc buông dài, uốn quanh bên lưng [Am] đồi
Nép [Dm] bóng tà dương, chập chùng hơi sương
Nằm [F] nghe màn đêm dần [G] buông

Cỏ [Am] cây ngẩn ngơ, dặt dìu bên đá ơ [D] thờ
Những [Dm] chiếc lá đang thay [Dm7] màu, nhòa trong sắc [G] hoa
[G7] Vọng từ không trung

Lời [F] nhớ nước nhớ nước đau [G] lòng con quốc quốc
[Em] Thương nhà thương nhà mỏi [A7] miệng cái gia gia
[Dm] Bước tới đèo Ngang [G] bóng xế tà
[Em] Cỏ cây chen đá [Am] lá chen hoa
[Dm] Dừng chân đứng lại [C] trông trời non nước
Một [F] mảnh tình riêng chỉ [Dm] có ta với [C] ta

[C] Mái tranh nghèo, ấp e nơi chân [Am] đèo
Lác [Dm] đác bên sông vùng trời mênh mông
Ngơ [F] ngác chợ phiên chiều [G] hôm

Có [C] mấy chú tiều bước đi trong sương [Am] chiều
Giữa [Dm] chốn hồng hoang ngập ngừng lom khom
Về [F] đâu hoàng hôn vội [G] buông

Cỏ [Am] cây ngẩn ngơ, dặt dìu bên đá ơ [D] thờ
Những [Dm] chiếc lá đang thay [Dm7] màu, nhòa trong sắc [G] hoa
[G7] Vọng từ không trung

Lời [F] nhớ nước nhớ nước đau [G] lòng con quốc quốc
[Em] Thương nhà thương nhà mỏi [A7] miệng cái gia gia
[Dm] Bước tới đèo Ngang [G] bóng xế tà
[Em] Cỏ cây chen đá [Am] lá chen hoa
[Dm] Dừng chân đứng lại [C] trông trời non nước
Một [F] mảnh tình riêng chỉ [Dm] có ta với [C] ta

Leave a Reply