Radioactive (Imagine Dragons) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Không Capo

Amazing song by an amazing band, Radioactive by Imagine Dragons
Capo on the 2 fret standard tuning -D
Chords used – [Am] [C] [G] [D]
[Am] I’m waking [C] up to ash and [G] dust
I wipe my [D] brow and I sweat my [Am] rust
I’m breathing [C] in the [G] [D] chemicals
[Am] I’m breaking [C] in, shaping [G] up, then checking [D] out on the prison bus
[Am] This is [C] it, the [G] apocalypse
[G] Whoa
[D] I’m waking [Am] up, I feel it in [C] my bones
[G] Enough to make my [D] systems grow
[Am] Welcome to the new age, [C] to the new age
[G] Welcome to the new age, [D] to the new age
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive
[Am] I raise my [C] flags, don my [G] clothes
It’s a [D] revolution, I [Am] suppose
We’re painted [C] red to fit right [G] in
[G] Whoa
[Am] I’m breaking [C] in, shaping [G] up, then checking [D] out on the prison bus
[Am] This is [C] it, the [G] apocalypse
[G] Whoa
[D] I’m waking [Am] up, I feel it in [C] my bones
[G] Enough to make my [D] systems grow
[Am] Welcome to the new age, [C] to the new age
[G] Welcome to the new age, [D] to the new age
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive
[Am] All systems [C] go, [G] sun hasn’t [D] died
[Am] Deep in my [C] bones, [G] straight from [D] inside
[D] I’m waking [Am] up, I feel it in [C] my bones
[G] Enough to make my [D] systems grow
[Am] Welcome to the new age, [C] to the new age
[G] Welcome to the new age, [D] to the new age
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive
[Am] Whoa, [C] whoa, [G] I’m radioactive, [D] radioactive

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply