Right Here Waiting For You (Richard Marx) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Không Capo

Oceans [C] apart [Am] day [F] after day
And I [G] slowly go [C] insane
I [C] hear your [Am] voice [F] on the line
But it [G] doesn’t stop [Am] the pain
If [Am] I see [F] you next to never
How [Am] can [F] we say [C] forever
Wher [C] ever you [G] go
What [G] ever [Am] you do
I [Am] will [F] be right here [C] waiting for you
What [C] ever it [G] takes
Or [G] how my heart [Am] breaks
I [Am] will [F] be right here [C] waiting for you
I [C] took [Am] for [F] granted, all the times
That I [G] though would [C] last somehow
I [C] hear [Am] the laughter, [F] I taste the tears
But [G] I can’t get near [Am] you now
Oh [Am] , can’t [F] you see it baby
You’ve [Am] got [F] me [C] goin’ crazy
Wherever [C] you go [G]
Whatever [G] you do [Am]
I [Am] will [F] be right here [G] waiting for you
Whatever [C] it takes [G]
Or [G] how my heart [Am] breaks
I [Am] will be [F] right here [C] waiting for you
I [Dm] wonder [C] how we [F] can survive
[F] This romance
But [Dm] in [C] the end [F] if I’m with you
I’ll [F] take the [G] chance
Repeat INTRO
Oh, [Am] can’t you [F] see it baby
You’ve [Am] got [F] me goin’ [C] crazy
Wherever [C] you go [G]
Whatever [G] you do [Am]
I [Am] will be [F] right here [C] waiting for you
Whatever [C] it takes [G]
Or [G] how my heart [Am] breaks
I [Am] will be [F] right here [C] waiting for you
Repeat INTRO till fade………..

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply