Rise (Jonas Blue – Jack & Jack) – (Hợp Âm) – Điệu Boston

 

Rate this post

Đổi tông

Tone chuan la [A#m] – Capo 1 – Tone [Am]

Intro: [Am] [G] [C] [F]
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise
‘Til we [C] fall [F]
They say we got [Am] no no no [G] no
Future at [C] all [F]
They wanna [Am] ke ke keep us [G] out
Can’t hold us [C] down any[F] more
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise
‘Til we [C] fall [F]
 
When we hit the [Am] bottom
Nothin’ gon’ [G] stop us
Climb to the [C] top with [F] you
 
We could be the [Am] greatest
Ones who [G] never made it
Ya I could be [C] talking to [F] you
 
They tryna [Am] hate hate hate
But [G] we won’t change
Change [C] anything at [F] all
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise
‘Til we [C] fall [F]
 
They think we’re just [Am] drop outs
[G] Living at our [C] mom’s house [F]
Parents must be [Am] so proud
[G] They know it [C] all
[F] No they don’t speak our [Am] language
[G] They say we’re too [C] savage [F] yeah
No no [Am] we don’t [G] give a any[C] more [F]
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise ’til we [C] fall [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise ’til we [C] fall [F]
 
They don’t speak our [Am] language
[G] They say we’re too [C] savage [F] ya
[Am] No no we don’t [G] give a any[C] more [F]
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise
‘Til we [C] fall [F]
 
Say we’re going
[Am] No no no [G] no no no no[C] where [F]
 
But we they [Am] don’t know know know
Is [G] we don’t don’t [C] care [F]
 
We’re gonna [Am] keepin’ on
Keepin’ on [G] going
Til’ we [C] can’t go no [F] more
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise
‘Til we [C] fall [F]
 
When we hit the [Am] bottom
Nothin’ gon’ [G] stop us
Climb to the [C] top with [F] you
We could be the [Am] greatest
Ones who [G] never made it
Yeah I could be [C] talking to [F] you
 
They tryna [Am] hate hate hate
But [G] we won’t change
Change [C] anything at [F] all
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise ’til we [C] fall [F]
 
They think we’re just [Am] drop outs
[G] Living at our [C] mom’s house [F]
Parents must be [Am] so proud
[G] They know it [C] all [F]
 
They don’t speak our [Am] language
[G] They say we’re too [C] savage [F] ya
No no [Am] we don’t [G] give a any[C] more [F]
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise ’til we [C] fall [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise ’til we [C] fall [F]
 
They don’t speak our [Am] language
[G] They say we’re too [C] savage [F] ya
No no [Am] we don’t [G] give a any[C] more [F]
 
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
We’re gonna [Am] ri ri ri ri [G] rise [C] [F]
‘Til we [C] fall [F]

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply