River (Charlie Puth) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Tone [Am]

 
(Verse 1)
[Am] Don’t run from me river
[E] Don’t run from me river river
[F] No don’t run from me river
[D] Don’t run from me river river
[Am] Look, you can play it [E] cool
[E] Act like you don’t [F] care
[F] River don’t mean [D] cruel
[E] You’re pushing me [Am] away
Don’t want to get [E] hurt
Saw you hurt me [F] first
With the words you [D] say
 
(Pre-Chorus)
 
Maybe you should [Dm] fall
That’s what rivers [G] do
’cause when you’re in [C] love
You don’t mind a different [F] view
Things are looking [Dm] up[E]
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
Don’t [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Verse 2)
[Am] Look, darling don’t give [E] up
[E] When the water’s [F] rough
[F] Where you gonna [D] go?
My heart is your [Am] home
Nothing is as [E] cold
[E] As running on your [F] own
[F] So river don’t you [D] rush
 
(Pre-Chorus)
Maybe you should [Dm] fall
That’s what rivers [G] do
’cause when you’re in [C] love
You don’t mind a different [F] view
Things are looking [E] up
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
Don’t [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Bridge)
[Am] Don’t run from me river
[E] Don’t run from me river river
[F] No don’t run from me river
[D] Don’t run from me river river
[Am] No don’t run from me river
[E] Don’t run from me river river
[F] No don’t run from me [D] river
 
(Pre-Chorus)
Maybe you should [Dm] fall
That’s what rivers [G] do
’cause when you’re in [C] love
You don’t mind a different [F] view
Things are looking [E] up
 
(Chorus)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
Don’t [D] run (run, run)
Oh [Am] river (river, river)
Don’t [E] run (run, run)
Don’t [F] run (river, river)
From our [D] love (run, run)
 
(Outro)
[Am] Don’t run from me river
[E] Don’t run from me river river
[F] No don’t run from me river
[D] Don’t run from me river river
[Am] No don’t run from me river
[E] Don’t run from me river river
[F] No don’t run from me [D] river

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply