Rude Boy (Rihanna) – (Hợp Âm) – Bossa Nova

 

Đổi tông

Capo 6

 
[Am] Come here, rude [Em] boy boy
Can you get it up?
[F] Come here, rude [Dm] boy boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
[F] Take it, take it
Love [Dm] me, love me
[Am] Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm] boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
[Dm] Love me, love me
 
[Am] Tonight I’m a [Em]
let you be the captain
[F] Tonight I’m a [Dm] let you
do your thing, yeah
[Am] Tonight I’m a [Em] let you be a rider
[F] Giddy up, giddy up, [Dm] giddy up babe
[Am] Tonight I’m a [Em] let it be fire
[F] Tonight I’m a [Dm] let
you take me higher
[Am] Tonight baby, we [Em] can get it on
[F] Yeah, we can get it on yeah
[Dm] Do you like it boy?
 
I [Am] wa-wa-want
What you [Em] wa-wa-want
[F] Give it to me, baby
Like [Dm] boom boom boom
What I [Am] wa-wa-want
Is what you [Em] wa-wa-want
Na na [F] ah[Dm]
 
[Am] Come here, rude [Em] boy boy
Can you get it up?
[F] Come here, rude [Dm] boy boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
[F] Take it, take it
Love [Dm] me, love me
[Am] Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm] boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
[Dm] Love me, love me
 
[Am] Tonight I’m a[Em] give
it to you harder
[F] Tonight I’m a [Dm] turn your body out
[Am] Relax, let me [Em] do it how I wanna
[F] If you got it, I need [Dm]
it and I’m a put it down
[Am] Buckle up, I’m a [Em]
give it to you stronger
[F] Hands up, we can [Dm]
go a little longer
[Am] Tonight I’m a [Em] get a little crazy
[F] Get a little crazy, [Dm] baby
Do you like it boy?
I [Am] wa-wa-want
What you [Em] wa-wa-want
[F] Give it to me, baby
Like [Dm] boom boom boom
What I [Am] wa-wa-want
Is what you [Em] wa-wa-want
Na na [F] ah[Dm]
 
[Am] Come here, rude [Em] boy boy
Can you get it up?
[F] Come here, rude [Dm] boy boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
[F] Take it, take it
Love [Dm] me, love me
[Am] Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm] boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
[Dm] Love me, love me
 
I [Dm] like the [C] way you touch [G] me there
I like the way [Dm] you pull my hair
[Dm] Baby, if I [C] don’t feel it
I [G] ain’t faking, no no
I [Dm] like when [C] you
tell me kiss it [G] here
So giddy up
Time to get it up
[G] You say you a rude boy
Show me what you got now
 
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
[F] Take it, take it
Love [Dm] me, love me
[Am] Come here, rude boy[Em] boy
Can you get it[F] up?
Come here, rude boy [Đm] boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
[Dm] Love me, love me
[Am] Come here, rude [Em] boy boy
Can you get it up?
[F] Come here, rude [Dm] boy boy
Is you big enough?
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it [Dm]
[Am] Love me, love me
[Em] Love me, love me
[F] Love me, love me
[Dm] Love me, love me
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
Take it, [F] take it [Dm]
[Am] Love me, love me
[Em] Love me, love me
[F] Love me, love me
[Dm] Love me, love me
[Am] Take it, take it
[Em] Baby, baby
Take it, [F] take it
[Dm] Love me, love me [Am]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply