Saturday Nights – (Khalid) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Rate this post

(Hợp Âm) – Điệu Ballad

S[C] aturday nights
[G] Ne[Em7] w berry cigarillos
S[D/F#] wishers make my throat hurt
R[C] ol[G] ling OCB’s on the

Video Official

Đổi tông

Capo 3

Intro: [C] [G] [Em7] [D/F#]

Verse 1:

S[C] aturday nights
[G] Ne[Em7] w berry cigarillos
S[D/F#] wishers make my throat hurt
R[C] ol[G] ling OCB’s on the side for me
G[Em7] ot’e[D/F#] m up and let ’em both burn
F[C] am[G] ily feuds saying Mom’s confused
I[Em7] ‘m f[D/F#] or sure she doesn’t wanna learn
B[C] ut[G] Daddy’s gone, say he’s never home
A[Em7] nd w[D/F#] ishing only makes it worse

Pre-chorus:

I[C] g[G] ue[Em7] ss t[D/F#] here’s
certain dreams that you gotta keep
‘[C] Ca[G] us[Em7] e th[D/F#] ey’ll only
know, what you let ’em see

Chorus:

A[C] ll the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] Kn[Em7] ow w[D/F#] ell like I do
A[C] nd all the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] No[Em7] where like I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike [D/F#] I do

Verse 2:

S[C] aturday nights
[G] Th[Em7] at gray Silverado
Y[D/F#] ou drive it ’cause you have to
S[C] ta[G] y up working late at a job you hate
F[Em7] ix y[D/F#] our makeup in a dirty bathroom
A[C] ll[G] my love in the dark clouds
[Em7] I kn[D/F#] ow what you gotta do
Y[C] ou[G] got plans, wrapped in rubber bands
A[Em7] nd t[D/F#] hat’s the only thing you’ll never lose

Pre-chorus:

I[C] g[G] ue[Em7] ss t[D/F#] here’s certain
dreams that you gotta keep
‘[C] Ca[G] us[Em7] e th[D/F#] ey’ll only
know, what you let ’em see

Chorus:

A[C] ll the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] Kn[Em7] ow w[D/F#] ell like I do
A[C] nd all the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] No[Em7] where like I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] like I do

Bridge:

‘[Em7] Cause I care
[D/F#] I car[C] e [G] about you
T[Em7] here’s nowhere I’d rather be
T[D/F#] han r[C] ig[G] ht here right now
I[Em7] car[D/F#] e, ca[C] re about you
T[G] he[Em7] re’s[D/F#] nowhere I’d rather be

Chorus:

A[C] ll the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] Kn[Em7] ow w[D/F#] ell like I do
A[C] nd all the things that I know
[G] Th[Em7] at your parents don’t
T[D/F#] hey d[C] on’t care like I do
[G] No[Em7] where like I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike I
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike I do
[D/F#] Nowhe[C] re[G] l[Em7] ike [D/F#] I do

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply