Something Just Like This (The Chainsmokers – Coldplay) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

(Verse 1)
I’ve been [A] reading books of [G] old, the [A] legends and the [Bm] myths
[A] Achilles and his [G] gold, [A] Hercules and his [Bm] gifts
[A] Spiderman’s [G] control and [A] Batman with his [Bm] fists
[A] And clearly [G] I don’t see myself [A] upon that [Bm] list
 
(Pre-Chorus 1)
She said, where'[A] d you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I’m not [A] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [A] superhero[G] , some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [A] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] kiss
 
(Chorus 1)
I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Oh I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
 
(Verse 2)
I’ve been [A] reading books of [G] old, the [A] legends and the [Bm] myths
The [A] testaments they [G] told, the moon [A] and its [Bm] eclipse
And [A] Superman [G] unrolls, a suit [A] before he [Bm] lifts
[A] But I’m [G] not the kind of [A] person that it [Bm] fits
 
(Pre-Chorus 2)
She said, where'[A] d you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I’m not [A] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [A] superhero[G] , some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [A] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] miss
 
(Chorus 2)
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
I want [A] something just like [G] this [A] [Bm] [A] [G] [A] [Bm]
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo-oo [Bm]
Oh I want [A] something just like [G] this, doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo [Bm]
Doo-doo-doo, [A] doo-doo, [G] doo-doo-doo, [A] doo-doo-doo-oo [Bm]
 
(Pre-Chorus 3)
Where'[D] d you wanna [G] go, how much [A] you wanna [Bm] risk?
I’m not [D] looking for [G] somebody with some [A] superhuman [Bm] gifts
Some [D] superhero[G] , some [A] fairytale [Bm] bliss
Just [D] something I can [G] turn to, [A] somebody I can [Bm] kiss
I want [D] something just [G] like this

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply