Something (The Beatles) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Không Capo

[A] S omething in the way [A] s he moves
[A] A ttracts me like [D] no o ther lover
[B] S omething in the way [E] she w oos me
I [F#m] don’t want to [F#m] leave her now
[F#m] You know [B] I b elieve [D] and [G] h [Ab] ow– [A] — — —
Somewhere in her smile she knows
That I don’t need no other lover
Something in her style that shows me
I don’t want to leave her now
[F#m] Y ou [B] know I b elieve [D] and [G] h [Ab] ow– [F#] — — —
[F#] Y ou’re asking [F#] me will [F#] my love grow
I [B] don ‘t [E] know, I don’t [F#] kno w
[F#] Y ou stick [F#] around now [F#] it may s how
I don’t [B] know, [E] I don’t [A] kno w
LEAD
Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me
I don’t want to leave her now
[F#m] You [B] know I believe [D] and h [G] ow– [Ab] [A] — — —

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply