Somewhere In My Broken Heart (Billy Dean) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [Am] – [Em] – [Fmaj7] – [E7] – [F] – [G] – [C]

Y [C] ou made [Em] up your mind it [F] was time it [G] was o ver
[C] After we had c [Em] ome so [F] f [G] ar
B [Am] ut I think [Em] there’s enough [F] pieces of [E] forgiven ess
S [F] omewhere in my [G] br oken [C] hear t
I would not have chosen the road you have taken
It has left us miles apart
But I think I can still find the will to keep going
Somewhere in my broken heart
Chorus:
S [F] o fly, go ahead and fly [C] until you find out [G] who [C] you are
[F] And I, I will keep my love unspoken so [Em] mewhere in [Dm] my [G] broken [G] h eart
I hope that in time you will find what you long for
Love that’s written in the stars
And when you finally do I think that you will see it
Somewhere in my broken
Somewhere in my broken heart

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply