Start All Over (Miley Cyrus) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

[(Intro:] [Verse [G] [G] 1] [G] [G)]
I [G] have to wonder if this wa [G] ves to big to ride
C [G] ommit or not commit is [G] s uch a crazy type.
[Pre-chorus]
Y [F] et sooner than I [C] though t that you’d call me [A] o ut.
I [Bb] lost control [C] and there’s no [Eb] doub t, I’m gonna [Eb] start all over.
[Chorus]
O [G] ut of the fire and into the fire [C] ag ain.
Yo [G] u make me [D] wa nt to forget [Eb] a nd,
St [Bb] art all [C] over. Here I [G] com e,
Straight out of my [C] mind, or worse,
Ano [G] ther chance to [D] get [Eb] burne d,
And start [Bb] all [C] ov er. [Eb] I’m gonna [Bb] sta rt [C] all o ver.
[Verse 2]
F [G] antastic and romantic; [G] A ll a big surprise.
Y [G] ou’ve got the warning [G] hesi tation pushed aside.
[Pre-chorus 2]
Ye [F] t sooner than I [C] want, But you caught my [A] h eart.
I [Bb] guess I’m [C] r ady now to [Eb] start. I’m gonna start [Eb] al l over.
[Bridge]
It’ [G] s so easy, [G] Yo u disrupt me. [G] Can’t complain.
It [G] ‘s so easy, You [G] disru pt me. Can’t [G] compla in.
It [G] ‘s so easy, You [G] dis rupt me. Can’t [G] com plain.
It’s so [G] easy.
I [Eb] ‘m gonna [Eb] sta rt all over!
Star [Bb] t all [C] o ver!

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply