Talking To Myself (Linkin Park) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Verse 1
[Dm] Tell me [F] what I’ve gotta do
[Gm] There’s no [Bb] getting through to [C] you
[Dm] The lights are [F] on but nobody’s [Gm] home (nobody’s [Bb] home) [C]
[Dm] You say [F] I can’t understand
[Gm] But you’re not [Bb] giving me a [C] chance
[Dm] When you leave [F] me, where do you [Gm] go? (where do you [Bb] go? [C]
 
Pre-Chorus 1
[Dm] All the walls that [F] you keep building
[Gm] All this time that [Bb] I spent [C] chasing
[Dm] All the ways that [F] I keep losing [Gm] you
[Bb] And the [C] truth is
 
Chorus 1
[Dm] You turn [C] into someone [Bb] [Gm] else
[Dm] You keep [C] running like the [Bb] sky is [Gm] falling
[Dm] I can [C] whisper, I can [Bb] [Gm] yell
But I [Dm] know, yeah I know, [C] yeah I [Bb] know
I’m just talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] But I know, yeah I know, yeah I know
[C] I’m just talking to [Am] myself
 
Verse 2
[Dm] I [F] admit I made mistakes
[Gm] But yours might [Bb] cost you [C] everything
[Dm] Can’t you [F] hear me calling you [Gm] home? [Bb] [C]
 
Pre-Chorus 2
[Dm] All the walls that [F] you keep building
[Gm] All this time that [Bb] I spent [C] chasing
[Dm] All the ways that [F] I keep losing [Gm] you
[Bb] And the [C] truth is
 
Chorus 2
[Dm] You turn [C] into someone [Bb] else [Gm]
[Dm] You keep [C] running like the [Bb] sky is falling [Gm]
[Dm] I can [C] whisper, I can [Bb] [Gm] yell
But I know, [Bb] yeah I know, yeah I [C] know
I’m just talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Yeah I know, yeah I know, yeah I know
[C] I’m just talking to [Dm] myself [F] [Gm] [Bb]
 
Pre-Chorus 3
[Dm] All the walls that [F] you keep building
[Gm] All this time that [Bb] I spent [C] chasing
[Dm] All the ways that [F] I keep losing [Gm] you
[Bb] And the [C] truth is
 
Chorus 3
[Dm] You turn [C] into someone [Bb] [Gm] else
[Dm] You keep [C] running like the [Bb] sky is [Gm] falling
[Dm] I can [C] whisper, I can [Bb] [Gm] yell
But I know, [Bb] yeah I know, yeah I [C] know
I’m just talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Talking to [Dm] myself [F] (ooh-ooh [C] -ooh ooh)
[Bb] Yeah I know, yeah I know, yeah I know
[C] I’m just talking to [Am] myself

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply