Tàn Thu (Lý Anh Khoa) – (Hợp Âm) – Điệu Rock

 

Đổi tông

Không Capo

Em [Dm] có nghe thu về, gót chân [A] mòn trên lối nhỏ [Dm]
Và em [Gm] hay chăng tiếng lá khô rơi ngoài hiên [F] quạnh vắng… [A]
Em [Dm] mang cơn gió miên man từ chốn [C] ưu tư ngày qua [Bb]
Để rồi [A] … người lại [A] mang luôn tình ta…[Dm]
 
Thôi, [Dm] biết thu đã tàn, có em [A] về trên lối nhỏ [Dm]
Đông [Gm] trôi đi mãi nơi đâu để anh [F] chờ thu sang nhớ [A]
Mưa [Dm] buồn hiu hắt ánh khuya đường vắng [C] trong cơn mộng du [Bb]
Đã tàn [A] … mùa thu [A] theo em về cùng ai…? [Dm]
 
[iệp Khúc:
Tàn lá [F] rơi mau hay giọt thu [A] dần tàn [Dm]
Mùa gió [F] bay ngang đôi bờ mi [A] lệ cay [Dm]
Cần chút [C] cơn mê chiều nay [Bb]
Cần chút [A] lá thu tàn phai [Dm]
Về chốn [A] ấy em nào hay [Gm]
Tình ta thôi [F] đành chia xa [G]
Mùa đông qua [A] …. đầu thu vắng [A] …. tàn thu nhớ [A] ….. dáng em. [Dm]
 


Dáng em [C] theo mây chiều đến đây [A]
Có bóng [Bb] cơn mưa lạ vút bay [Gm]
Khẽ nhẹ [E] … thu tới [A] .. rồi đi…. [Dm]

Leave a Reply