Tell Me Why Im Waiting (Shiloh) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Rate this post

Đổi tông

Capo 2 – Tone [Am]

[F] Tell me why im [Em] [Am] waiting, for [Em] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[C] Noooo
[F] Tell me why im [Am] waiting, for [Em] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[C] No you wanna
[F] Tell me why im [Am] waiting, for [Em] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[C] No you wanna
[F] Tell me why im [Am] waiting, for [Em] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[C] No you wanna
[F] Tell me [Am] why i[F] m [Am] waiting, for [Em] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[C] No you wanna
 
[D] Tell me why im [Dbm] waiting, [Gbm] for [Dbm] someone
That doesnt give a fuck about [F] me
[Gbm] No [Am] you wanna [D]
 
[D] Tell me why im [Dbm] waiting, [Gbm] for [C] someone
That doesnt give a fuck about [D] me
[Gbm] No [D] you wanna
[D] Tell me why im [Dbm] waiting, [Gbm] for [Dbm] someone
That doesnt give a fuck about [D] me
[Gbm] No

Mahogany Kalimba

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply