That Girl (Thái Quỳnh) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

Đổi tông

Capo 1 chơi [Am]

Người tôi[F] yêu , bây [G] giờ cũng đã chẳng[Am] còn
Là do[F] tôi, cái[G] tôi nó đã gây[Am] ra
Giờ níu [F] kéo, cũng[G] đã chẳng còn gì để thứ [Am] tha
Vì tất [F] cả lỗi [G] lầm tôi đã gây [Am] ra
Chắc do tôi dại khờ [F] ớ
Nên [G] tôi không thể làm được em [Am] vui
Chắc do tôi dại khờ[F] ớ
Nên [G] em giờ đã cũng dần lạnh[Am] nhạt
Giờ [Am] tôi biết phải làm gì….
Cố gắng thật [F] nhiều biết hi
[G] sinh để cô [Am] ấy trở về bên tôi
Không để[F] mọi chuyện cứ thế[G] này
Tôi [Am] không thể chịu được cảm giác [F] này
Không[G] không không không
Không[Am] làm gì nếu đã không còn
Không [F] không không không
Không [G] thể làm lại nếu đã hết [Am] yêu

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply