The House Of The Rising Sun (Quân Keyboard) – (Hợp Âm) – Điệu Slow

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

[Am] There is [C] a house [D] in New Orleans [F]
They [Am] call [C] the [E] Ris-ing Sun
And it’s [Am] been [C] the ruin [D] of many a [F] poor boy
And [Am] God [E] I know [Am] I’m one [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [E]
My [Am] mo-ther [C] was [D] a tailor [F]
She [Am] sewed [C] my new [E] blue jeans
My [Am] fa-ther [C] was [D] a [F] gamb-ling man
[Am] Down [E] in New [Am] Or- leans [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [E]
Now the [Am] only [C] thing [D] a [F] gamb-ler needs
Is a [Am] suit-case [C] [E] and trunk
And the [Am] only [C] [D] time he’s [F] satis- fied
Is [Am] when [E] he’s on [Am] a drunk [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [E]
Oh [Am] mother [C] tell [D] your children [F]
Not to [Am] do [C] what I [E] have done
[Am] Spend [C] your lives [D] in sin [F] and misery
In the [Am] House of [E] the [Am] Ris-ing Sun [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [E]
Well, I got [Am] one [C] foot on [D] the platform [F]
The [Am] other [C] foot on [E] the train
I’m [Am] going [C] back [D] to New [F] Or- leans
To [Am] wear [E] that ball [Am] and chain [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [E]
Well, [Am] there is [C] a house [D] in New [F] Or- leans
They [Am] call [C] the [E] Ris-ing Sun
And it’s [Am] been [C] the ruin [D] of many a [F] poor boy
And [Am] God [E] I know [Am] I’m one [C] [D] [F] [Am] [E] [Am] [F] [Am]

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply