The Lazy Song (Bruno Mars) – (Hợp Âm) – Điệu Disco

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything
 
Ver 1:
Uh, [B] I’m gonna kick my feet up and [F#] stare at the fan
[E] Turn the TV on, Throw my hand in my pants
[B] Nobody’s gonna [Ebm] tell me I [E] can’t, nah
[B] I’ll be lying on the couch just [F#] chillin in my snuggie
[E] Click to MTV so they can teach me how to dougie
[B] Cause in my castle [F#] I’m the freakin [E] man
 
CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything
 
Oh Oh, [C#m] yes I said it
[Ebm] I said it
[E] I said it cause I [F#] can
 
CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything.
 
Nothing at all
[B] Ooh hoo [F#] ooh hoo
[E] Hoo ooh ooh, Nothing at all
[B] Ooh hoo [F#] ooh hoo
[E] Hoo ooh ooh
 
Ver 2:
[B] Tomorrow I wake up, do some [F#] P90X
[E] With a really nice girl have some really nice sex
[B] And she’s gonna scream [F#] out,
“this is [E] great” (Oh my god this is great)
[B] I might mess around and get my [F#] college degree
[E] I bet my old man will be so proud of me
[B] I’m sorry pops you [Ebm] just have to [E] wait
 
CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything.
 
Oh Oh, [C#m] yes I said it
[Ebm] I said it
[E] I said it cause I [F#] can
 
CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything.
 
Brige:
No I [C#m] ain’t gonna comb my [F#] hair
Cause I [B] ain’t going any[F#] where
[E] No no no no [Ebm] no no no no [B] nooo
I’ll just [C#m] strut in my birthday [F#] suit
And [B] let everything hang [F#] loose
[E] Yeah yeah yeah yeah [Ebm] yeah yeah yeah yeah [B] yeahhh. [G#m]
 
CHORUS:
To[B] day I don’t feel [F#] like doing [E] anything
I [B] just wanna [F#] lay in my [E] bed
[B] Don’t feel like picking [F#] up my phone
[E] So leave a message at the tone
[B] Cause today I swear I’m [Ebm] not doing [E] anything.
 
Nothing at all
[B] Ooh hoo [F#] ooh hoo
[E] Hoo ooh ooh, Nothing at all
[B] Ooh hoo [F#] ooh hoo
[E] Hoo ooh ooh
Nothing at [B] all

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply