This Is Me (Demi Lovato) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

I’ve always [Am] b een the
kind [F] of g irl [C] that hi d [G] my fa ce
so [Am] af raid to tell the [F] wo [C] rld w hat i’ve got [G] to s ay
but I [Am] h ave this [F] dr [C] eam ri ght inside [G] of m e
I’m gonna [Am] l et it [F] sh ow
its [C] tim e
to [G] l et you [F] kn ow
to let you [G] kn ow
CHORUS:
this is [F] r eal, this [C] is me
i’m [G] exactly where i’m [Am] supposed to be [F] now
gonna let the [C] light [G] shine on me
now i’ve [F] f ound, who [C] i am
there’s no [Am] way to hold [G] it in
[Am] no more [F] hiding who i [G] wanna be
this [Am] is me
VERSE 2:
Do you [Am] k now what [F] it’s l ike [C] to f eel so in [G] the d ark
To [Am] dr eam about [F] a l [C] ife w
here you’re the [G] shining s tar
Even [Am] th ough it [F] see ms [C] lik e it’s too [G] far away
I have to [Am] believ [F] e [C] in m yself
It’s [G] t he only [F] w ay
CHORUS:
this is [F] real, this [C] is me
i’m [G] exactly where i’m [Am] supposed to be [F] now
gonna let the [C] light [G] shine on me
now i’ve [F] f ound, who [C] i am
there’s no [Am] way to hold [G] it in
[Am] no more [F] hiding who i [G] wanna be
this [Am] is me
[Am-f-c-g] VERSE 3: (Joe and Demi)
[F] You’re the [C] voice I hear inside my head
[G] The reason that [Am] I’m singing
[F] I need to [C] find you
[Am] I gotta [G] fi nd you
[F] You�re the [C] missin g piece I need
[G] The song [Am] insi de of me
[F] I need to [C] find you
(BOTH)
[Am] I gotta [G] fi nd you
this is [F] r eal, this [C] is me
i’m [G] exactly where i’m [Am] supposed to be [F] now
gonna let the [C] light [G] shine on me
now i’ve [F] f ound, who [C] i am
there’s no [Am] way to hold [G] it in
[Am] no more [F] hiding who i [G] wanna be
this [Am] is me
(JOE)
[F] you’re the [C] missin g piece i need
[G] the song [Am] ins ide on me(this is me-demi)
[F] you’re the [C] voice i hear
inside my head(this is me-demi)
[G] the reason that [Am] i m singing(yeah-demi)
(BOTH)
now [F] i ‘ve found, [C] w ho i am
there’s no [Am] way to hold [G] it in
[Am] no more [F] hiding who i [G] wanna be
this [Am] is me..

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply