Thời Không Sai Lệch – (Ngải Thần) – (Hợp Âm) – Điệu Blues

 

5/5 - (1 vote)

(Hợp Âm) – Điệu Blues

Tián bù[Am] mǎn bàn pái guānzhòng [G] de diànyǐng
zhídào [F] sànchǎng shí túrán [C] liàng qǐ dēng
zì[F] mù dìnggé zài mǒu mǒu chūpǐn [G] hé fāxíng
wǒ mù[F] sòn

Video Official

Đổi tông

Tone gốc [Cm] – Capo 3

Tián bù[Am] mǎn bàn pái guānzhòng [G] de diànyǐng
zhídào [F] sànchǎng shí túrán [C] liàng qǐ dēng
zì[F] mù dìnggé zài mǒu mǒu chūpǐn [G] hé fāxíng
wǒ mù[F] sòng tāmen xíng sè cōng[Em] cōng

xiàng gè [Am] zì bù liànglì de [G] fùdú shēng
wán bù[F] chéng jīnbǎng tímíng [E] de shǐmìng
mìng bù[F] shìcāi jiǎndāo shítou bù [D] de juédìng
[F] nàme rèn[E] xìng

[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] nà wǒmen suàn bù suàn [E] xiāng yōng
[F] kě rú mèng chū xǐng bān [Dm] de liǎngshǒukōngkōng
[F] xīn yě [E] kōng
[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] shìfǒu kànguò tóngyàng [E] fēngjǐng
[F] xiàng rǎoluàn shíchā liú zài [Dm] cuòwèi shíkōng
[F] zhōng shì [E] kōng shì [Am] kōng

shǔ bù [Am] wán jiànzhèng xǔyuàn [G] de fánxīng
méi líng[F] yàn shéi lái ānwèi [C] huài xīnqíng
shí[F] zìlù kǒu shǎnshuò bù tíng [G] de xìnhàodēng
yǒu gè[F] rén xiǎnrán [Em] xīnshì chóng zhòng
sān gè [Em] zì zhǐ néng shuō jǐ [G] zìjǐ tīng
yǎngzhe [F] tóu bùyào ràng yǎn[C] lèi shīkòng
nǎ li [F] yǒu kěyǐ fēnghuílùzhuǎn [D] de sùmìng
[F] wǒ bùxiǎng [E] tīng
[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] nà wǒmen suàn bù suàn [E] xiāng yōng
[F] kě rú mèng chū xǐng bān [Dm] de liǎngshǒukōngkōng
[F] xīn yě [E] kōng
[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] shìfǒu kànguò tóngyàng [E] fēngjǐng
[F] xiàng rǎoluàn shíchā liú [Dm] zài cuòwèi shíkōng
[F] zhōng shì [E] kōng shì [Am] kōng
[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] kōngqì lǐ mímàn[E] zhe xīntòng
[F] kě wǒmen zuìhòu zài zhè [Dm] cuòwèishíkōng
[F] zhōng shì [E] kōng
[Am] wǒ chuīguò nǐ chuīguò [G] de wǎn fēng
[F] kōngqì lǐ mímàn[E] zhe xīntòng
[F] kě wǒmen zuìhòu zài zhè [Dm] cuòwèishíkōng
[F] zhōng shì [E] kōng shì [Am] kōng

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply