Tiểu Đoàn 307 (Cao Minh) – (Hợp Âm) – Điệu Fox

 

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Ai [F] đã từng đi qua sông [Bb] Cửu Long [F] Giang
Cửu Long Giang sóng [Bb] trào nước [F] xoáy
Cửu Long [C] Giang sóng trào nước [F] xoáy
Ai đã [Gm] từng nghe tiếng tiểu đoàn
Tiếng tiểu [C] đoàn Ba trăm lẻ [F] bảy.
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Cả tiểu [Gm] đoàn thề dưới sao vàng
Người chiếc [F] sĩ tiếc [Dm] gì [Bb] máu [F] rơi
Buổi xuất [F] quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Nguyện một [Gm] lòng gìn [Bb] giữ [C] non [F] sông.
[F] Ðã chiến đấu [Bb] bao năm [F] ròng chiến đấu
Với bao thành [Gm] tích huy hoàng.
Trận Tháp [Gm] mười, trận Mộc [Bb] Hoá
Vang tiếng [Gm] đồn với [F] Trận La Bang.
[F] Lưỡi gươm vung với cánh tay [Gm] sắt
Đầu giặc [Bb] rơi nổ súng [C] đồng đồn giặc vỡ [F] tan.
Lẻ [F] bảy [C] tiểu đoàn Lẻ [F] bảy.
Ðoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy
Oai hùng biết [Gm] mấy tiểu đoàn Lẻ bảy
Với dạ [Bb] sắt gan [G] vàng tiến [C] lên lòng [F] son [Bb] chẳng [C] nao.
[F] Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân [Gm] Pháp run rẩy sợ hãi
Vang lừng danh [C] tiếng Ba trăm lẻ [F] bảy.

Đàn Guitarlele - Guitar mini classic 6 dây tặng phụ kiện

Leave a Reply