Tìm Người Nhà – (Ngọt) – (Hợp Âm – Điệu Ballad)

 

Hợp Âm – Điệu Ballad

[A] Đi,[Amaj7] không mang [A] gì[Amaj7] .
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] không mang [A] theo gì[Amaj7]
Không mang [D] tên,[Dmaj7] không mang [D] giấy tờ [Dmaj7]
Không ăn [Bm] tiêu, không mang ví[E] tiền.

Video Official

Lyrics:

Đổi tông

Capo 1 – Tone [Em]

Verse 1:

[A] Đi,[Amaj7] không mang [A] gì[Amaj7] .
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] không mang [A] theo gì[Amaj7]
Không mang [D] tên,[Dmaj7] không mang [D] giấy tờ [Dmaj7]
Không ăn [Bm] tiêu, không mang ví[E] tiền.
Cứ [A] đi,[Amaj7] không thưa [A] câu nào[Amaj7]
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] không buông [A] câu chào[Amaj7]
Không chia [D] ly[Dmaj7] , không nóng [D] giận[Dmaj7]
Không yêu [Bm] thương, không hối [Esus4] hận[E]

Chorus:

Chân trước chân [A] sau,[Amaj7] cứ đi thôi [A7] mà
Tới khi một [D] hôm ngoái lại, thấy sao nhà [G] xa [E]
Chân trước chân [A] sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7] cả
Để cho người [D] ta thích thì, cứ
tha về… [E] ta thích thì, cứ tha về [A] nhà.

Verse 2:

Cứ… [A] đi,[Amaj7] quên nhau [A] rồi.[Amaj7]
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] quên bao [A] nhiêu người[Amaj7]
Quên anh [D] em,[Dmaj7] quên bố [D] mẹ[Dmaj7]
Quên cô [Bm] ta, như quên lối [E] về
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] quên mang [A] thân hình[Amaj7]
Cứ thế [A] đi,[Amaj7] quên mang [A] thân mình[Amaj7]
Quên con [D] tim,[Dmaj7] mang theo [D] thấy thừa[Dmaj7]
Quên đôi [Bm] tai, gọi không thấy [Esus4] thưa[E]

Chorus:

Chân trước chân [A] sau,[Amaj7] cứ đi thôi [A7] mà
Tới khi một [D] hôm ngoái lại, thấy sao nhà [G] xa [E]
Chân trước chân [A] sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7] cả
Để cho người [D] ta thích thì, cứ tha
về… [E] ta thích thì, cứ tha về [A] nhà.

Bridge:

Không mang [E] tên, không ăn tiêu
Không chia [F#m7] ly, không thương yêu
Không giấy [D] tờ, Không ví tiền
Không u [A] sầu, không ưu phiền
Quên anh [Bm] em, quên ông cha
Quên cô [C#m] ta, quên không qua
Không mang [Cmaj7] tim, không mang tai
Đang nơi [E] đâu, đang nơi đâu
Đang nơi [Esus4] đâu, đang nơi [E] đâu

Outtro:

Chân trước chân [A] sau, cứ đi thôi [A7] mà
Tới khi một [D] hôm ngoái lại, thấy sao nhà [E] xa
Chân trước chân [A] sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7] cả
Để cho người [D] ta thích thì, cứ tha
về… [E] ta thích thì, cứ tha về [D] nhà.
Gói lại làm [A] quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E] xa, để tha về [D] nhà
Gói lại làm [A] quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E] xa, để tha về [D] nhà
Gói lại làm [A] quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E] xa, để tha về [A]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply