Timber (Ke$ha – Pitbull) – (Hợp Âm) – Điệu Disco

 

Rate this post

Đổi tông

Capo 4

 
Chorus
It’s going [Em] down, I’m yelling [G] timber, you better [D] move, you better [C] dance
Let’s make [Em] a night you won’t [G] remember, I’ll be [D] the one, you won’t [C] forget
 
Instrumental
[Em] [G] [D] [C] x2
 
Pitbull – Rap 1
The [Em] bigger they are, the harder they fall This [G] biggity boys a diggity dog
I have ’em like Miley [D] Cyrus, clothes off [C] Twerking on their bras and thongs, timber
Face [Em] down, booty up, timber That’s the [G] way we like to what, timber
[D] I’m slicker than an oil spill She say she [C] won’t, but I bet she will, timber
 
Pre-Chorus
Swing [Em] your partner round and round [G] End of the night, it’s going down
[D] One more shot, another round End of the [C] night, it’s going down
Swing [Em] your partner round and round [G] End of the night, it’s going down
[D] One more shot, another round End of the [C] night, it’s going down
 
Chorus (x2)
It’s going [Em] down, I’m yelling [G] timber, you better [D] move, you better [C] dance
Let’s make [Em] a night you won’t [G] remember, I’ll be [D] the one, you won’t [C] forget
 
Instrumental
[Em] [G] [D] [C] x2
 
Pitbull – Rap 2
Look [Em] up in the sky, it’s a bird, it’s a plane Nah, [G] it’s just me, ain’t a damn thing changed
[D] Live in hotels, swing on plane [C] Left to say, money ain’t a thing
Club [Em] jumping like LeBron now, Voli, Order me [G] another round, homie
We [D] about to climb, wild, ’cause [C] it’s about to go down
 
Pre-Chorus
Swing [Em] your partner round and round [G] End of the night, it’s going down
[D] One more shot, another round End of the [C] night, it’s going down
Swing [Em] your partner round and round [G] End of the night, it’s going down
[D] One more shot, another round End of the [C] night, it’s going down
 
Chorus (x2)
It’s going [Em] down, I’m yelling [G] timber, you better [D] move, you better [C] dance
Let’s make [Em] a night you won’t [G] remember, I’ll be [D] the one, you won’t [C] forget

Mahogany Kalimba

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply