Unconditionally (Katy Perry) – (Hợp Âm) – Bossa Nova

 

Đổi tông

Không Capo

Intro: [G] [D] [Em] [D]

[G] Oh no, [D] did I get too [Em] close?
Oh, [D] did I almost [G] see what’s [D] really on the [Em] inside [D] ?
[G] All your [D] insecuri [Em] ties
All [D] the dirty laund [G] ry
Ne [D] ver made me blink [Em] one time [D]
Chorus
Uncondi [G] tional [D] , uncondi [Em] tional[G] ly
I will love [D] you un [Em] conditional [G] ly
There is no [G] fear now [D]
Let go and [Em] just be [G] free
I will love [D] you un [Em] conditiona [G] lly
Verse 2
Come just as you are to me
Don’t need apologies
Know that you are unworthy
I’ll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I’d do it all because I love you, I love you
Chorus
Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally
Middle 8
So open up your [G] heart and just let it be [Em] gin
Open up your [G] heart, and just let it be [Em] gin
Open up your [G] heart, and just let it be [D] gin
Open up your [Em] heart
[G] Acceptance [D] is the key to [Em] be
To [D] be truly [G] free
Will [D] you do the same for [G] me?
Chorus
Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
And there is no fear now
Let go and just be free
‘Cause I will love you unconditionally (oh yeah)

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply