Until You (Shayne Ward) – (Hợp Âm) – Điệu Ballad

 

Đổi tông

Tone gốc [Gm] – Capo 3

 
[Em] Baby life was good to me but you just made it better [G]
I [Em] love the way you stand by me throught any kind of weather [G]
I don’t wanna run [Em] away just wanna make your [C] day
When you [G] fell the world is on your shoul- [D] ders Dont wanna make it worse [Em]
Just wanna make us [C] work baby [G] tell me I will do whatever [D]
 
It feels like [G] nobody ever knew me until you [Em] knew me
Feels like [C] nobody ever loved me until you [D] loved me
Feels like [G] nobody ever touched me until you [Em] touched me
Baby [C] nobody, nobody, [D] until you [G]
([C] Nobody [D] nobody [C] nobody [D] nobody, until [G] you)
 
[Em] Baby it just took one hit of you now I’m addicted [G]
You [Em] never know what’s missing till you get everything you need, yeah [G]
I don’t wanna run [Em] away just wanna make your [C] day
When you [G] feel the world is on your shoul- [D] ders
Don’t wanna make it [Em] worse
Just wanna make us [C] work baby [G] tell me, I’ll do whatever [D]
 
[C] See it was enough to know [D] If I ever let you go [G]
I would be [Em] know one [C] ‘Cos I never thought I’d feel [D]
All the things you made me [G] feel wasn’t looking for [Em] someone until [G]

 

Các bạn có thể Donate để tạo động lực cho mình soạn tab nếu cảm thấy việc soạn tab của mình hữu ích cho các bạn trong quá trình tập guitar nhé <3

DONATE FOR ME

Hoặc qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Ho Nguyen Diem Quynh

Tài khoản ngân hàng : 076 100 234 5190

Vietcombank, chi nhánh KonTum

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply